Hyrestvisten i Sheikh Jarrah

Vräkningen av de hyresgäster som vägrar betala hyran i Sheikh Jarrah i Östra Jerusalem flyttade fokus från de inställda palestinska valen, fick världssamfundet att anklaga Israel för apartheid och terrororganisationen Hamas att skjuta tusentals missiler mot civila mål i Israel.

När Jordanien erövrade Östra Jerusalem 1948 utvisades omedelbart alla judiska invånare, även de som bodde i Sheikh Jarrah. Foto: Commons wikimedia

Sheikh Jarrah ligger några kilometer utanför Gamla Stan i Jerusalem. Enligt ett israeliskt domstolsbeslut köptes marken av judiska köpare från arabiska ägare redan år 1875. Fastigheten registrerades enligt det ottomanska fastighetsregistret på två rabbiner fram till 1948, då självständighetskriget bröt ut. När Jordanien erövrade Östra Jerusalem 1948 utvisades omedelbart alla judiska invånare och alla utom en av de 35 synagogorna i Gamla stan förstördes. Den judiska begravningsplatsen på Oljeberget vanhelgades, och gravstenarna användes till byggstenar, asfaltering av vägar och till kantsten – utan internationella protester. Egendomen i Sheikh Jarrah överfördes till Jordanien och år 1956 hyrde den jordanska regeringen ut fastigheten till 28 palestinska ”flyktingfamiljer” samtidigt som äganderätten till fastigheten behölls av Jordanien. Efter sexdagars kriget 1967, när Israel återfick kontrollen över Jerusalem, fick de judar som avvisades av jordanska myndigheter i staden före 1967 tillbaka sin egendom – om de hade bevis på ägande och de befintliga invånarna inte kunde uppvisa ett sådant bevis.

Betalade inte hyra

På 1970-talet registrerades därför ägandet av fastigheten på en judisk organisation och såldes sedan till ”Nahalat Shimon”, en israelisk icke-statlig organisation som försöker återkräva egendom för judar som tvingades fly efter självständighetskriget 1948. På 1980-talet stämde de judiska fastighetsägarna de palestinska familjer som bodde i Sheikh Jarrah och krävde att de skulle avhysas. En israelisk domstol fastställde att de palestinska familjerna inte kunde visa att de ägde fastigheten, men konstaterade att de kunde fortsätta bo i fastigheten så länge de betalade hyra och underhöll byggnaderna. Överenskommelsen formaliserades i ett avtal undertecknat av parterna, där hyresgästerna erkände den judiska organisationens äganderätt i utbyte mot skyddad status som hyresgäster. På 1990-talet inledde ägarna en rättstvist då hyresgästerna inte hade betalat hyran och dessutom hade gjort olagliga ändringar av fastigheten.

Beslut om avhysning

Distriktsdomstolen i Jerusalem beslöt i februari 2021 att de palestinska hyresgästerna, på grund av utebliven hyresbetalning, måste lämna lokalerna, vilket överklagades till Högsta domstolen. Strax efteråt klargjorde Internationella Brottmålsdomstolen ICC att Israel skulle ställas inför krigsbrott. Och i slutet av april anklagade Human Rights Watch Israel för apartheid-politik. Arabförbundet fördömde därefter tvångsavvisningen av invånarna i kvarteret Sheikh Jarrah som vägrade betala hyran och kallade det ”ett fullvärdigt brott”. Organisationen uppmanade det internationella samfundet att sätta stopp för kränkningarna av palestiniernas grundläggande rättigheter och anklagade Israel för apartheid.

Konflikten i maj fick omvärlden att blunda för att den 85-årige Mahmud Abbas i ett tal den 29 april meddelade att de palestinska parlaments- och presidentvalen – de första på 15 år– skjuts upp. Han skyllde beslutet på Israel, när det till stor del handlade om rädsla att förlora makten till Hamas även på Västbanken.