Högt vatten i Genesarets sjö

Galileiska sjön närmade sig i början av april sin övre tröskel och låg bara 32 centimeter under sin maximala kapacitet – vilket inte har skett på 30 år.

Historiska platser i regionen lockar många turister till Galileiska sjön. Foto: Byron Howes

Vattennivån var i april 209,12 meter under havsytan. Den högsta röda linjen är 208,8 meter under havsytan. Galileiska sjön hade därmed en vattennivå som låg 3,88 meter över den lägsta, nedre röda linjen, den krisnivå där vattenkvaliteten sjunker och orsakar skador på den ekologiska balansen.
Vattennivåerna i Galileiska sjön har varierat kraftigt under senare år. För endast sex år sedan var situationen extremt allvarlig. Vattennivån var då 3,29 meter lägre än i början av april i år.
Galileiska sjön är Israels största sötvattensjö, och även om den inte längre används som den huvudsakliga källan till dricksvatten, ses den fortfarande som en betydande mätare av säsongsbetonad nederbörd, rapporterar Times of Israel.

Avsaltning har ersatt

Även om Galileiska sjön närmar sig sin maximala kapacitet, finns det säkerhetsåtgärder för att förhindra översvämningar. Om vattennivån överstiger den övre röda linjen, öppnas Deganiadammen, som ligger vid sjöns södra ände. Vattnet flyter då ned i Jordanfloden och ned till Döda havet. Dammen färdigställdes i början av 1930-talet men verksamheten avbröts som ett resultat av det arabisk-israeliska kriget 1948. År 1964 blev syftet med dammen att reglera vattenflödet från Galileiska sjön till Jordanfloden, eftersom sjön var landets vattenreservoar och den huvudsakliga vattenkällan i Israel.
På 2000-talet inleddes en storskalig avsaltning av havsvatten vilket har minskat sjöns roll som vattenkälla.

Vattenkrig med Syrien

Galileiska sjön är den lägst belägna sötvattensjön på jorden och den näst lägsta sjön i världen, efter Döda havet. Sjöns yta är som mest 166,7 km2 och det maximala djupet är cirka 43 meter.
Sjön har haft många namn genom historien: Kinneret (det moderna hebreiska namnet), Genesarets sjö (Bibelns benämning), Ginosarhavet (Talmud och Flavius Josephus) och Galileiska sjön. Mot slutet av det första århundradet blev Galileiska sjön allmänt känt som Tiberias sjö efter den romerske kejsaren Tiberius.
I början av 1900-talet etablerades flera judiska kibbutzer kring Kinneret som anses vara vaggan för den tidiga sionismens kibbutzkultur. År 1964 försökte Syrien avleda flödet av vatten till Galileiska sjön, vilket skulle minska vattenflödet in i sjön kraftigt. Konflikten kring dessa ansträngningar kulminerade i sexdagarskriget 1967 där Israel erövrade Golanhöjderna, som innehåller några av vattenkällorna till Galileiska sjön.