Dagen då Israel återuppstod

Israels självständighetsdag firas i år den 5 maj, vilket motsvarar den 5 Iyar i den judiska kalendern. Dagen högtidlighålls med anledning av att staten Israel utropades just denna dag år 1948.

På Israels nationaldag genomförs en spektakulär uppvisning med militärplan som flyger över landet.
Foto: IDF

Vid midnatt på kvällen den 14 maj 1948 upplöstes det Brittiska mandatet och samma dag utropades staten Israels självständighet av David Ben-Gurion i enlighet med FN:s delningsplan från november 1947 som de arabiska grannländerna avvisade.
I och med bildandet av staten Israel 1948 återupprättades judisk självständighet som gått förlorad 2000 år tidigare. Resolution 181 var ett internationellt erkännande att det judiska folket hade rätt till sin egen stat, en judisk stat, i sitt historiska hemland. FN antog resolutionen med röstsiffrorna 33 mot 13 och 10 nedlagda röster.
Samma dygn som staten Israel utropades invaderade trupper från Egypten, Jordanien, Syrien, Libanon och Irak den nya staten och tvingade Israel att försvara sin suveränitet. Många av de israeliska soldater som deltog i Israels självständighetskrig, som varade i 15 månader och krävde 6 000 israelers liv, hade överlevt Förintelsen.

Medlem i FN

Två av dem som hade arbetat för att staten Israel skulle bildas blev landets ledare: David Ben-Gurion, ledare för Jewish Agency utsågs till premiärminister och Chaim Weizmann, ledare för World Zionist Organization, utsågs av Knesset till president. Den 22 maj 1949 blev Israel FN:s 59:e medlem.
De judiska helgerna följer den judiska månkalendern och årstidsväxlingarna i Israel, därför infaller helgerna olika i förhållande till den svenska kalendern. År 2022 firas den israeliska självständighetsdagen från solnedgången den 4 maj till solnedgången den 5 maj, konstaterar Israelidag.
Yom HaZikaron, åminnelsedagen för stupade soldater, som numera även omfattar de civila israeler som dödats i terrorattacker i Israel, äger rum en vecka efter Minnesdagen för Förintelsens offer och dagen före Yom Haatzmaut, Israels nationaldag.

Parader och evenemang

Över hela Israel äger evenemang och firanden rum för att markera självständigheten. Den stora officiella ceremonin äger rum vid Mount Herzl i Jerusalem, vilket markerar slutet på Yom Hazikaron och början på firandet av Yom Haatzmaut.
Följande dag äger parader och evenemang rum över hela Israel, inklusive en spektakulär uppvisning med militärplan som flyger över landet. Även en internationell bibeltävling anordnas denna dag, som är en riktig familjedag då israeler besöker Israels nationalparker, vandringsleder och parker för picknick.