Dramatisk ökning av antisemitism i världen

En global trend av ökande antisemitism har skjutit i höjden sedan Hamas dödliga attack den 7 oktober, konstaterar en ny rapport från Tel Aviv University, som menar att många judar runt om i världen snart kanske inte kan leva i säkerhet.

Situationen är inte som 1933 men om nuvarande trender fortsätter kommer ridån att gå ner för möjligheten för judar i väst att bära en davidsstjärna, gå i synagogor eller skicka barn till judiska skolor, säger professor Uriya Shavit. Bilden är från nazisternas bojkott av varuhuset Israel i Berlin i april 1933. Foto: Bundesarchiv

Antisemitiska handlingar ökar över hela världen i en takt som inte har setts sedan andra världskriget, där kriget mellan Israel och Hamas i Gaza sprider ”en brand som redan är utom kontroll”, heter det i rapporten som släpptes i maj och gavs ut av Tel Aviv University och Anti-Defamation League (ADL) i USA.
Författarna till rapporten betonade att om denna situation bestod eller förvärrades, skulle judiska personer runt om i världen inte kunna leva normala liv i trygghet och frihet.
En ökning av antisemitiska incidenter hade redan ökat under de första nio månaderna av 2023, i jämförelse med 2022. Enligt rapporten såg många länder därefter en dramatisk ökning av antalet antisemitiska attacker, enligt data som samlats in från statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, judiska organisationer, medier och fältarbetare.
I Frankrike ökade antalet händelser från 436 år 2022 till 1676 år 2023, medan antalet fysiska övergrepp ökade från 43 till 85. I Storbritannien var motsvarande siffror 1662 år 2022, och 4103 år 2023 (fysiska övergrepp ökade från 136 till 266). I Tyskland ökade antalet incidenter från 2639 till 3614, i Brasilien från 432 till 1774 och i Österrike från 719 till 1147. Australien registrerade 622 antisemitiska incidenter i oktober och november 2023, jämfört med 79 under samma period 2022.

”Ridån går ner”

I USA rapporterades omkring 3500 antisemitiska incidenter mellan januari och september 2023 men nästan 4000 under årets tre sista månader, i jämförelse med 1000 händelser i oktober-december 2022.
Enligt rapporten förekom det förra året i genomsnitt ungefär tre bombhot per dag mot synagogor och judiska institutioner i USA.
– Året är inte 1938, inte ens 1933. Men om nuvarande trender fortsätter kommer ridån att gå ner för möjligheten för judar som bor i väst att bära en davidsstjärna, gå i synagogor och samhällscentra, skicka barn till judiska skolor, besöka en judisk klubb på campus eller tala hebreiska, säger professor Uriya Shavit.
– Med bombhot mot synagogor som blivit en daglig företeelse, tvingas den judiska befolkningen i västvärlden att förskansa sig, och ju mer den gör det, desto mer undergrävs känslan av säkerhet och normalitet.

Oöverträffade nivåer

ADL:s (Anti-Defamation League) ledare Jonathan Greenblatt menar att efterdyningarna av Hamas attack mot Israel den 7 oktober följdes av en tsunami av hat mot judiska samhällen över hela världen.
– Oöverträffade nivåer av antisemitism har ökat globalt på gatorna i London, New York, Paris, Santiago och Johannesburg. Årets rapport är otroligt alarmerande, med dokumenterade och oöverträffade nivåer av antisemitism, inklusive i USA, där 2023 såg det högsta antalet antisemitiska incidenter som någonsin registrerats av Tel Aviv University.
– Antisemitism är inte bara en abstrakt fråga. Det är ett verkligt hot mot det judiska livet i Amerika och judar runt om i världen, och vår historia lär oss att vi inte kan ha lyxen att vara likgiltiga när ögonblick som dessa inträffar, det betyder att vi måste vara klarsynta om de hot vi står inför och ha beslutsamheten att konfrontera dem.
Den 150 sidor långa rapporten innehåller djupgående analyser om olika länder, samt en studie om profilerna på dem som sprider antisemitiskt innehåll på X (tidigare Twitter). Studierna undersöker dessutom spridningen av antisemitiska tankemönster i arabvärlden, Turkiet och Iran efter den 7 oktober och spårar deras rötter. Rapporten hävdar att ”alla framtida diplomatiska förhandlingar måste prioritera utrotningen av antisemitism från arabiska samhällen”.
Rapporten noterar svårigheterna med att på ett tillförlitligt sätt spåra antisemitiska incidenter i Ryssland för närvarande. En omfattande studie i rapporten undersöker den antisemitiska retoriken från den ryske diktatorn Putin och medlemmar av hans regim. Rapporten noterar att ”I början av 2023 varnade Moskvas överrabbin i exil, Pinchas Goldschmidt, för att judar borde lämna Ryssland innan de blev betraktade som syndabockar.