EU-politikers inställning till Israel kartlagd

European Coalition for Israel (ECI) lanserades formellt i Bryssel 2003 som ”en koalition av alla andra”, vilket enligt ECI betyder icke-judar, som anser att det var deras moraliska skyldighet att stå upp för det judiska folket och staten Israel i en tid av hot. Koalitionen har sitt huvudkontor i Bryssel. Inför EU-valet har ECI kartlagt hur de olika politiska partierna i Europaparlamentet har röstat i frågor som berör Israel.

Tomas Sandell, grundare av European Coalition for Israel. Foto: ECI

ECI är en gräsrotsrörelse som arbetar för att stärka och stödja samarbete och relationer med Israel och för att mobilisera kristna organisationer, kyrkor och gräsrotsaktivister från olika bakgrunder genom bön, utbildning och opinionsbildning. Några huvuduppgifter är att ta itu med frågor som rör växande antisemitism i Europa, att argumentera för ett mer balanserat perspektiv på olika Israel-relaterade frågor, att presentera den moderna staten Israels historiska och juridiska rättigheter – baserat på internationell lag och fördrag, med början i San Remo-resolutionen från 1920 och att erkänna och främja det judiska folkets viktiga bidrag, deras kultur och värderingar till mänskligheten.
Dessutom stödjer ECI en fredlig samexistens mellan judar och araber i Israel och Mellanöstern.
ECI var inte den första organisationen, baserad på kristna värderingar och tro, som uttryckte solidaritet med det judiska folket; men det var den första som omsatte dessa ord i handling genom att öppna ett kontor i Bryssel och samarbeta med de europeiska institutionerna.

Informerar politiker

ECI försöker informera europeiska politiska ledare i Bryssel, i de europeiska huvudstäderna och i det internationella samfundet om den komplexa verkligheten i Mellanöstern.
För att uppnå detta mål publicerar ECI utgåvor och andra relevanta publikationer, och organiserar konferenser och utbildningsevenemang i Bryssel och på andra håll i världen.
Med bara en månad kvar till det kommande EU-valet den 6–9 juni, utfärdade ECI en offentlig uppmaning till alla vänner av Israel i de 27 EU-medlemsstaterna, att förbereda sig för valet genom att aktivt delta i EU:s valkampanj och genom att ta upp frågor som är avgörande för säkerheten i staten Israel och för de judiska samhällena i Europa.
– Jämfört med tidigare EU-val behöver de röstberättigade inte längre gissa var kandidaterna står i dessa frågor som ligger varje vän av Israel varmt om hjärtat. Tack vare en nyligen genomförd undersökning beställd av ECI och genomförd av det Brysselbaserade forskningsinstitutet EU Matrix, finns det nu konkreta uppgifter tillgängliga som är baserade på Europaparlamentets röstning från de föregående fem åren. Det är viktigt att dessa resultat sprids i stor omfattning inför EU-valet, och att vår oro över antisemitismens framväxt hörs allmänt vid så många kampanjevenemang som möjligt, säger ECI:s grundare Tomas Sandell.

Stor osäkerhet

Sandell menar att höga EU-ledare upprepade gånger har bekräftat att ”det kan inte finnas något Europa utan judar.”
– I en tid och tid då många judar känner sig osäkra i Europa och vissa till och med överväger att lämna kontinenten, måste vi rösta på kandidater som är engagerade i säkerheten och säkerheten för den europeiska judendomen, såväl som för staten Israel, betonar Sandell.
För att ta reda på hur de respektive politiska partierna representerade i Europaparlamentet röstade i frågor relaterade till Israel under den senaste valperioden 2019–2024, besök ECI:s speciella webbplats https://ec4i.org/initiatives/ep-israel-ranking/.
Innan andra världskriget fanns det 11 miljoner judar i Europa. Efter kriget hade antalet minskat till drygt en miljon, på grund av att sex miljoner judar mördades i Förintelsen och många andra tvingades lämna kontinenten.

Den 31 maj släpper Israel-podden en intervju med Thomas Sandell. Du kan lyssna till podden här: https://open.spotify.com/show/4cieImrzcGojwTJPzhulB1.