Drömmen om ett tredje tempel

Tempelinstitutet är ett forskningsinstitut och utbildningscenter i Jerusalem som bildades 1987 av rabbi Yisrael Ariel, en av de israeliska soldaterna som intog Tempelberget under sexdagarskriget.

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Som ett led i sitt pågående arbete med att förbereda sig för ett framtida tempel har Tempelinstitutet förberett ritualföremål som ska användas i templet. Kläderna till översteprästen och övriga präster håller på att tas fram, liksom en röd kviga som överensstämmer med kraven i Mose lag.
Även om ortodoxa judar i allmänhet är ense om att templet i Jerusalem kommer spela en viktig roll i framtiden, är meningarna delade om detta ska ske utifrån mänskliga försök eller utifrån ett gudomligt initiativ. Tempelinstitutet menar att judar bör försöka bygga templet själva.
Rabbinerna som är knutna till Tempelinstitutet anser även att det är angeläget för judar att kunna besöka och bed vid Tempelberget. Sedan det andra templet förstördes år 70 har ortodoxa judar uttryckt böner om att ett tredje tempel ska byggas.
Unesco har i flera resolutioner förnekat att det finns en judisk koppling till Tempelberget och andra heliga platser i Jerusalem.

1000-årig tradition

Efter kung Davids död för 3000 år sedan byggde hans son Salomo templet, samtidigt som arken med förbundstavlorna flyttades till det allra heligaste. Platsen blev därmed centrum i det judiska gudstjänstlivet och i mer än 1000 år var Jerusalem därefter Israels självklara huvudstad.
Omkring 400 år efter att templet byggdes erövrade den babyloniske härskaren Nebukadnessar Jerusalem och förstörde templet.
Efter 70 år i babylonisk fångenskap återvände det judiska folket till landet för att bygga upp tempet igen. Makkabéernas återerövring av det andra templet från de hellenistiska syrierna för knappt 2200 år firas sedan dess årligen vid tempelinvigningsfesten Chanuka.
Det andra templet byggdes sedan ut av kung Herodes den store, men förstördes återigen av den romerske generalen Titus för knappt 2000 år sedan.
Titusbågen i Rom restes av Romarriket till minne av denna händelse, ruinerna av bågen finns för övrigt fortfarande kvar i Roms centrala stadskärna, där bland annat den sjuarmade ljusstaken finns avbildad som en del av de romerska soldaternas krigsbyte.