Militärtjänstgöring i Israel

Israels försvarsmakt IDF (Israel Defense Forces) ska försvara statens existens, suveränitet och integritet, samt