Tänd ett ljus i mörkret

Vad kan man som enskild person göra för att bemöta vinklad och osaklig medierapportering? Det viktigaste bidraget är rusta sig med fakta. Och sedan att samla mod för att våga uttrycka den.

Hillel Neuer är direktor vid UN Watch i Geneve. Hans tal ”Var är era judar?” inför FN:s flyktingorganisation UNHRC där han adresserade arabstaterna, har haft 11,7 miljoner visningar på Facebook och YouTube. Foto: UN Watch

Kombinationen av terror och lögn är förrädisk. Rädslan för att säga sanningen av hänsyn till hotfulla grupper kan även påverka politiker, journalister och opinionsbildare. Historien visar att både gräsrötter och beslutsfattare i en sådan situation lätt tänker kortsiktigt och självcentrerat på bekostnad av både sanning och medmänsklighet.
Vi lever i en tid när antisemitismen ökar runt om i världen, där islamistiska grupper tillsammans med totalitära ideologier/stater på höger- och vänsterkanten krokar arm i hatet mot Israel och mot det judiska folket. Det är en situation som ställer höga krav när det gäller mod och handlingskraft.
Att bemöta felaktig och vinklad information i medier och samhällsdebatt är därför oerhört betydelsefullt för att inte den opinion som är mest hotfull och högljudd ska vinna ytterligare mark.

Saklighet och fakta

Det finns en rad sätt att vederlägga felaktig och vinklad nyhetsrapportering. Allt börjar med att själv vara saklig och faktagrundad i sin egen utgångspunkt. Att vara påläst och ha korrekta sakuppgifter ger auktoritet till budskapet. Det finns en rad israeliska tidningar som man kan läsa för att få ett israeliskt perspektiv på de nyheter som främst förmedlar Hamas synvinkel: exempelvis Jerusalem post (jpost.com), The Times of Israel (timesofisrael.com) och (ynetnews.com).
Det kan också vara värdefullt att läsa engelskspråkiga arabiska tidningars hemsidor eller arabstaters engelskspråkiga hemsidor, för att få en bild av vad som sägs på hemmaplan – där retoriken och antisemitismen ofta är mer rakt på sak.
Palestinian Media Watch (palwatch.org) är en organisation som övervakar och dokumenterar fall av antisemitism i palestinska medier. NGO Monitor (ngo-monitor.org) granskar internationell biståndsverksamhet utifrån samma perspektiv och UN Watch (unwatch.org) är en organisation för mänskliga rättigheter som övervakar FN:s agerande i relation till bland annat Israel utifrån måttstocken i dess egen stadga.

Ta kontakt

När du har tagit fram fakta kan du använda dem på en rad olika sätt. Du kan skriva en insändare till en tidning eller tipsa en journalist på en redaktion. Du kan även mejla eller ringa till en redaktion eller kontakta en journalist som publicerar felaktiga eller missvisande uppgifter. Är felet grovt kan du även anmäla inslaget/artikeln till Granskningsnämnden.
Att göra egna uppdateringar på sociala medier är en annan väg för att ge utrymme för viktiga fakta. I samtalet bland vänner, familj och i arbetsliv finns många möjligheter att ge vidare saklig information. Att tillsammans med andra anordna seminarier och föredrag är andra exempel på hur man kan ge utrymme för en Israelvänlig ton i det offentliga rummet.