Sida-bistånd till organisationer med misstänkta terrorkopplingar återupptas

Sidas utbetalningsstopp för Gaza-bistånd till biståndsorganisationer togs bort den 27 mars, trots misstänkta terrorkoppling.
Sveriges regering finansierar en rad organisationer som är involverade i den arabisk-israeliska konflikten. Stödet går via Sida, UD, ambassaden i Tel Aviv och indirekt via svenska kyrkliga grupper och hjälporganisationer som Diakonia.

Istället för att ta till sig varningar om att bistånd går till organisationer som stödjer terror, spenderade Sida 713 000 kr under åren 2014–2016 för en kritisk utvärdering av en av de organisationer som var visselblåsare. Foto: Sida

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center och NGO Monitor är två organisationer som granskar terroraktiviteter mot Israel samt synar bistånd som hamnar hos grupper som stödjer palestinsk terror. Efter att NGO Monitor kritiserat Sida, betalade myndigheten 713 000 kr under åren 2014-2016 för en kritisk utvärdering av NGO Monitor i ett försök att skjuta budbäraren och flytta fokus från innehållet i kritiken.
Den kritiska rapporten skrevs av Jessica Montell, tidigare verkställande direktör för den Sida-finansierade, Israel-kritiska organisationen B’Tselem.
I augusti 2018 publicerade Sidas tidning OmVärlden dessutom ett 20-tal kritiska artiklar om NGO Monitor som bland annat skrevs av frilansjournalisten Mats Gezelius. Hans rapportering från Mellanöstern har i stort sett begränsats till Israelkritiska artiklar i samband med Ship to Gaza 2010 och 2011, samt en artikel i Aftonbladet år 2009 om påstådd israelisk organhandel på 1990-talet.
Många av de icke-statliga organisationer och kyrkliga hjälporganisationer som svenska UD ger bistånd till är involverade i aktiviteter som stödjer BDS-sanktioner mot Israel.
BDS-rörelsen (Bojkott, desinvestering och sanktioner) vill isolera Israel ekonomiskt, akademiskt, kulturellt och politiskt. Tyska parlamentet Förbundsdagen har stämplat BDS-rörelsen som antisemitisk och konstaterade att BDS-kampanjer som uppmanar till att märka israeliska produkter med ”köp inte”-märken påminner om Nazi-regimens bojkott av judiska företag. Även Representanthuset, USA:s lagstiftande församling, röstade i slutet av juli 2019 med stor majoritet för en resolution som förkastar bojkott-rörelsen BDS.

Stödjer till Hamas massaker

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) – en av de organisationer som Sida stödjer – har undertecknat ett flertal BDS-initiativ och har även organiserat BDS-konferenser. PMRS leds av Mustafa Barghouti och har band till terrorgruppen Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP).
Barghouthi får 5,2 miljoner dollar från Sida för ett program med titeln ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Palestina” under åren 2021-2025.
Enligt Sida har PMRS tydligt förkastat våld mot civila och kränkningar av internationell humanitär rätt oavsett vem som begått dem. Därför ”ser Sida inget hinder för fortsatt samarbete”.
Efter den 7 oktober 2023 uttryckte Barghouti stöd för ”motståndet från Gaza”, berömde Hamas attack och förnekade upprepade gånger de systematiska våldtäkterna av israeliska kvinnor under massakern. Den 7 oktober 2023 förklarade Mustafa Barghouti: ”Idag är en strålande dag för det palestinska motståndet och folket”.

Ekonomichef delaktig i terrordåd

En annan grupp som får svenskt bistånd och har band till palestinska terrororganisationer är Health Work Committees (HWC). De har fått svenska skattepengar via Individuell Människohjälp. HWC är en avknoppning från Union of Health Workers Committees (UHWC), som Fatah beskriver som ett PFLP-förbund och som USA betraktar som PFLP:s hälsoorganisation. PFLP är klassad som en terroristorganisation av EU, USA, Kanada och Israel.
I oktober 2019 greps Waleed Hanatsheh, HWC:s ekonomi- och administrationschef, för delaktighet i ett bombdåd som mördade 17-åriga Rina Shnerb och skadade hennes far och bror. Samma år som HWC:s ekonomichef var delaktig i terrordådet kunde han alltså ta emot och bokföra biståndspengar från Sida. I januari 2020 konstaterade Israel att HWC hade länkar till terrorgruppen PFLP. Ytterligare två tjänstemän i HWC – Samer Arbid och Abdel Razeq Farraj – åtalades för inblandning i bombattentatet i augusti 2019 som dödade 17-åriga Rina Shnerb. PFLP beskriver samtliga tre som medlemmar av terrorgruppen.