Tunnlarna vid Västra muren

Genom att besöka tunnlarna vid Västra muren i Jerusalem kan man passera flera civilisationer och se de enorma stenarna som Herodes den store använde för att bygga ut det andra templet.

Foto: Berthold Werner
Den som går ned i tunnlarna längs västra muren kan se lager av enorma stenar från Herodes den stores dagar.

Tempelbergets västra mur i Jerusalem är ett av de mest iögonfallande bevisen från det andra templets dagar. Västra muren är nästan en halv kilometer lång, men bara 70 meter av den syns idag. Muren var ursprungligen 60 meter hög men idag är den högsta punkten av den synliga delen 40 meter över berggrunden på Jerusalems östra kulle – känd som Moria berg.

Böneplatsen vid Västra muren fungerar officiellt som en synagoga. Den del av Västra muren som är synlig vid böneplatsen består av 45 lager sten. 28 av dessa lager syns ovan jord och innehåller stenar från senare tidsperioder. De återstående 17 lagren är underjordiska. Vid böneplatsen når muren en höjd på 19 meter, medan den ursprungliga höjden på denna sektion uppskattas till cirka 32 meter.

Fram till sexdagarskriget år 1967, då Jerusalem befriades, var Västra muren ingen böneplats. Det fanns bara en smal gränd i det muslimska Mughrabi-kvarteret, som var 28 meter lång och bara 3,6 meter bred. Efter återföreningen av Jerusalem utökades området.
Västra muren är ursprungligen byggd av 45 lager av sten, varav 28 är ovan jord och 17 rader är underjordiska. Den övre halvan av Västra murens stenlager som reser sig ovanför böneplatsen är från muslimsk restaurering. De andra är mestadels 2 000 år gamla originalstenar.

En av fyra stödjande väggar

Rester av fyra gamla portar kan hittas längs med Västra muren. Några av dessa är uppkallade efter forskare från 1800-talet, som Robinson´s båge (hittades 1838), Barclay´s port (hittades 1854), porten ovanför Wilson´s båge och Warren´s port.

Barclay´s port och Warren´s port ledde in till tunnlar som ledde under Tempelberget upp till templets nivå.

Västra muren är en av de fyra stödjande väggarna på Tempelberget som förblev intakt efter att Jerusalem och det andra templet förstördes av romarna. Muren som vetter västerut är den som är närmast platsen för ’det allra heligaste’, den heligaste platsen i templet för det judiska folket.

Under det andra templets tid löpte en handelsgata bredvid muren, med butiker som erbjöd varor till de många pilgrimer som tre gånger per år besökte Jerusalem och templet.

I samband med utgrävningar mellan åren 1968-1978 upptäcktes den södra delen av gatan under en hög med stora krossade stenar som de romerska soldater hade rivit ner från toppen av Tempelberget. Dessa stenar hade orsakat skador på gatan som syns idag.

Lager av enorma stenar

Den som går ned i tunnlarna längs västra muren kan se lager av enorma stenar från Herodes den stores dagar. Västra murens stenar är de största byggnadsstenarna som finns i Israel. Den största är 13,55 meter lång, mellan 2,0 och 4,6 meter bred och 3,3 meter hög. Dess vikt uppskattas till flera hundra ton.

Idag finns det sex ingångsportar vid Västra muren som leder till Tempelberget. Dessa byggdes mellan den tidiga muslimska perioden och den ottomanska perioden.

Västra murens tunnel är en tunnel som följer Västra muren från den nuvarande böneplatsen till murens norra ände. Större delen av tunneln ligger under byggnader i de muslimska kvarteren i Gamla stan i Jerusalem. Utomhusdelen av Västra muren är cirka 60 meter lång medan det mesta av den ursprungliga längden på 488 meter är synlig endast under jord. Tunneln är ansluten till flera intilliggande utgrävda underjordiska utrymmen, varav många kan besökas längs med huvudtunneln.

År 19 f. Kr. genomförde kung Herodes ett projekt för att fördubbla Tempelbergets yta i Jerusalem genom att införliva en del av kullen i nordväst. För att genomföra detta projekt byggdes fyra stödmurar Tempelplatsens platå utökades sedan ut ovanpå dessa. Stödmurarna och plattformen förblev stående också efter att templet förstördes av romarna år 70 e.Kr. Sedan dess har en stor del av området bredvid murarna blivit bebyggt. Brittiska forskare började gräva ut Västra muren i mitten av 1800-talet. Efter sexdagarskriget påbörjade Israel utgrävningar som varade i nästan tjugo år och som avslöjade många arkeologiska fynd, som gator, bågar och murverk.

”The Western Wall Heritage Foundation” (thekotel.org) är ett statligt organ som inrättades år 1988 för att utveckla och bevara Västra muren och dess tunnlar.