Shavuot och pingst

Shavuot, eller veckohögtiden, firas sju veckor (på 50nde dagen) efter Pesach och varar under två dagar. Shavuot är en skördefest men firas även som den högtid då Gud gav Israels folk de tio budorden vid berget Sinai.

Shavuot firas med Torah-studier hela natten som avslutas med en bönesamling vid Västra muren vid soluppgången. En vecka före Shavuot år 1967 återerövrade den israeliska armén Östra Jerusalem i sexdagarskriget och på Shavuotdagen öppnade armén Västra muren för besökare. Över 200 000 judar kom då för att be på platsen. Foto: Daniel Majewski

IBibeln kallas Shavuot även förstlingsskördens fest: ”På den dag då förstlingsskörden bärgas, då ni vid er veckohögtid bär fram ett offer åt Herren av den nya grödan, ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras.” 4 Mos 28:26 (Svenska Folkbibeln 2015) Shavuot var tillsammans med Pesach och Lövhyddohögtiden de högtider som folket skulle samlas i templet i Jerusalem.

Toran central

Det judiska folket tog emot lagtavlorna strax före Shavuot, enligt 2 Mos. 19. Mottagandet av Toran är centralt för judendomen. Shavuot firar förbundet mellan Gud och det judiska folket eftersom judarna tog emot Guds lag i form av Toran. Shavuot kan alltså beskrivas som det judiska folkets födelsedag.
Judar i diasporan kallade Shavuot för Pentekoste, från grekiskans ord för femtio, eftersom högtiden infaller femtio dagar efter Pesach; (påsk i Sverige) – jämför engelskans Pentecost (pingst i Sverige). Två syrade bröd skulle frambäras, i motsats till Pesach då brödet skulle vara osyrat.

Församlingens födelsedag

Bibeln beskriver hur lärjungarna var i Jerusalem och firade Shavuot när den Helige Ande föll över dem i Apg.2. Judar från hela det romerska imperiet var samlade i Jerusalem i samma ärende och många av dem berördes mycket av det som skedde: ”…antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen”.
Andens utgjutelse på pingstdagen brukar räknas som församlingens födelsedag, då en förstlingsskörd av alla dem som senare skulle bli frälsta bärgades. Profeten Hesekiel (36:27) beskriver sambandet mellan Anden och lagen: ”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Svenska Folkbibeln 2015)