Tredubbling av messiastroende judar i Israel

En ny undersökning från Caspari Center visar att den messianska rörelsen i Israel har mer än tredubblats under de senaste 20 åren. De messianska gemenskaperna består fortfarande till stor del av judar som inte är födda i landet – nästan hälften av dem har sin huvudgudstjänst på ryska, med hebreiska på andra plats.

År 1999 var det 5 000 troende som tillbad i messianska församlingar i Israel. Antalet troende är 3,1 gånger fler idag, berättar Alec Goldberg (till höger) och David Sterner i sin nya bok. Foto: Caspari center

Det är David Serner, direktor för internationella studier, och Alec Goldberg, direktor för Caspari Center, som har gjort undersökningen om messianska församlingar i Israel. Covid-pandemin bidrog till att arbetet kunde slutföras snabbare än väntat.
– När hela världen låstes och nästan allt annat i vårt arbete lades på is, frigjordes våra scheman så att vi kunde fokusera på att sammanställa data, säger David Serner i en intervju på organisationens hemsida.
Serner och Goldberg kontaktade alla församlingsledare de kunde hitta, sammanlagt 280 personer, av vilka 273 svarade. De flesta av dem var positiva till att delta i undersökningen.
Eftersom undersökningen bygger på de personliga samtalen med pastorerna bygger siffrorna och informationen som samlades in på förstahandskällor.
– Vi gjorde det mycket tydligt för intervjupersonerna att vårt mål är att få realistiska siffror. Vi är mycket glada över det förtroende som ledarna visade oss, betonar David Serner.

Drygt tre gånger fler

Antalet israeliska messianska troende var år 2020 15 323 personer enligt undersökningen. De rysktalande gemenskaperna utgör den största gruppen med sina 136 församlingar.
Hebreisktalande gemenskaper kom på andra plats, med 83 församlingar. Andra språk var amhariska (talas i Etiopien, 30 grupper), engelska (16), spanska (6) och rumänska (2). Endast 17 procent av gemenskaperna hade församlingsledare som var födda i landet.
– Rörelsen har vuxit, berättar Alec Goldberg på organisationens hemsida caspari.com.
– Även om det totala antalet messianska troende kanske inte verkar så slående, är den uppmuntrande sanningen att de har växt proportionellt mer än befolkningen i allmänhet.
David Serner konstaterar att det år 1999 fanns 5 000 troende som tillbad i messianska församlingar i Israel och att antalet troende är 3,1 gånger fler idag.

Hemliga troende

De uppenbara orsakerna till tillväxt är immigration och en naturlig tillväxt i messianska familjer. David Serner konstaterar att evangelisation är ett extremt känsligt ämne i Israel. Troende och församlingar möter fortfarande motstånd och diskriminering i det judiska samhället. Den mest hemliga, osynliga delen av judiska troende består av de som lever som ortodoxa judar och tillber i synagogor.
Goldberg och Serner fick inte kontakt med några av dem och det är omöjligt att uppskatta hur många det finns, eftersom dessa hemliga troende har mycket begränsad kontakt med andra efterföljare till Jesus. Antalet kan vara runt 100 men kan potentiellt vara mycket högre.
I sin undersökning beskriver Alec Goldberg och David Serner den messianska rörelsen i Israel som ”eskatologisk återupprättelse”. Även om den nuvarande staten Israel inte anses vara felfri, ses den som en uppfyllelse av bibliska profetior om fysisk och andlig upprättelse i sluttiden, som fortfarande ska fullbordas.