Vart tog stentavlorna vägen?

Stentavlorna med de tio budorden gavs till israeliterna efter deras uttåg från Egypten. Efter att babylonierna förstörde Salomos tempel finns det inga bibliska uppgifter om vad som hände med dem.

Ett pergamentark av Dödahavsrullarna som är daterat till århundradet före Jesu födelse innehåller 5 Mosebok 5:1–6:1 och är därmed den äldsta bevarade kopian av de tio budorden. Foto: Shai Halevi

Stentavlorna placerades i vittnesbördets ark, en låda i akacieträ överdragen med rent guld, som hade ett lock som kallades nådastolen. Två gyllene keruber placerades ovanför arken.
Arken med stentavlorna bars av israeliterna under deras 40 åriga vandring i öknen och när de slog läger placerades arken i ett separat rum i Tabernaklet. Kung David instruerade senare sin son Salomo att bygga templet, där arken skulle placeras i det allra heligaste. Hiskia är den sista bibliska gestalten som såg arken.
Efter att babylonierna förstörde Jerusalem och Salomos tempel, finns det inga bibliska uppgifter om vad som hände med arken och stentavlorna. Vissa menar att de fördes bort till Babylon. Varken Serubbabels tempel, som byggdes efter att Israels barn återvänt från fångenskapen i Babylon, eller Herodes tempel hade någon förbundsark eller några stentavlor.

Jeremias profetia

I Jeremia 3:16 profeterade Jeremia om en framtid då arken inte ska vara central för Israels folk: ”…då ska man inte tala om Herrens förbundsark mer eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den, och man ska inte göra någon ny”.
2 Mackabeerboken, som inte tillhör den bibliska kanon, beskriver hur profeten Jeremia överlämnade lagen åt dem som skulle föras bort till Babylon och förmanade dem att alltid bevara lagen i sitt hjärta. Han gick sedan ”till det berg som Mose besteg för att få se Guds eget land” och bar in tältet, arken och rökelsealtaret i en grotta och spärrade ingången. Platsen skulle vara okänd ”till dess Gud åter samlar folket och låter barmhärtigheten komma”.

Troféer i Rom

Menoran, den sjuarmade ljusstaken, fördes bort från det andra templet efter förstörelsen av Jerusalem år 70. Historikern Josefus beskriver hur att den fördes till Rom och bars med under Vespasianus och Titus triumftåg. Titusbågen i Rom visar idag en scen där romerska soldater bär bort bytet från det andra templet, inklusive Menoran.
Den sjuarmade ljusstaken och andra tempelskatter visades som krigstroféer i århundraden.
Många arkeologer, upptäcktsresande och forskare har försökt att hitta Förbundsarken och stentavlorna. Teorier som florerat är att arken finns i Etiopien, under Tempelberget i Jerusalem, i Rom eller i Jordanien.