Den moderna europeiska historien visar att det judiska folkets plats i folkgemenskapen har utmanats och behöver försvaras. Israel är en demokratisk stat med ett oberoende rättssystem och en fri press. Landet har både yttrandefrihet och en stor religionsfrihet, vilket är helt unikt i hela Mellanöstern. Israel befinner i dag sig i en utsatt situation med en rad diktaturer och terrororganisationer i närområdet, där flera av dem vill utplåna staten Israel.
Även i världspolitiken har Israel en utsatt position. FN och andra internationella organ har gång på gång gett efter för diktaturer och totalitära regimer som gjort gemensam sak i internationella forum för att rösta igenom människorättsfientliga, antisemitiska och Israelfientliga förslag.

Genom att ge historisk bakgrund, översikt och balans, samt bekämpa antisemitism och slå vakt om landet Israels och det judiska folkets rätt att existera, slår vi samtidigt vakt om demokrati, mänskliga rättigheter och människovärde både i Mellanöstern och i resten av världen.
Genom att stödja Israel försvarar kristna sin andliga tillhörighet. Bibeln beskriver hur Gud slöt förbund med Israel för att på så sätt välsigna hela världen. Frälsningen kommer från judarna, sade Jesus. Vi som kristna har blivit inympade i det äkta olivträdet genom vår tro. Ersättningsteologin – tanken att de kristna har ersatt det judiska folket i Guds handlande i historien är både felaktig och har försvagat kyrkan, samt fördunklat och politiserat kyrkans teologi.
Goda och sanna relationer med det judiska folket och landet Israel kommer att befrukta både den kristna församlingen och samhället i stort.