Många troende judar väntar på Messias. Messias i judendomen är den kommande frälsaren, segerherren som ska krossa ormens huvud, befria och segra över synd och död och samla in det judiska folket till Israels land. Messias kommer också att få alla världens nationer att tillbe Gud.
Gamla förbundet, den del av bibeln som judar och kristna har gemensam, beskriver Messias som en kung eller överstepräst som är ättling till kung David och som ska styra det judiska folket under den messianska tidsåldern. Dessa bibliska löften om att Messias ska rädda det judiska folket är giltiga än i dag.
Jesus själv var jude och predikade för det judiska folket. De första lärjungarna till Jesus var judar. Den första församlingen som bildades i Jerusalem var inledningsvis helt och hållet en judisk företeelse. Dessa troende judar tillbad i templet, firade de judiska högtiderna och höll sig till skrifterna. Även när de som inte var judar i stora skaror började komma till tro valde förgrundsgestalten Paulus, som själv var jude, att först vända sig till synagogorna och därefter till alla som inte var judar när han förkunnade evangeliet på sina missionsresor.

Tron att Jesus är den utlovade Messias skiljer den kristna tron från judendomen. Den kristna kyrkans historia, många gånger präglad av ersättningsteologi och antisemitism, har därefter bidragit till att skapa distans till det judiska folket.
Även om flertalet av dagens judar inte ser Jesus som sin Messias finns det många judar både i Israel och i andra delar av världen som definierar sig både som judar och Jesus-troende. Tron på treenigheten betraktas å andra sidan som avgudadyrkan av judiska rabbiner, som även menar att en Jesus-troende jude inte är en sann jude. Däremot ska Judar som tror på Jesus som Messias likafullt vara berättigade till staten Israels återvändandelag om de har judiska föräldrar eller far-/morföräldrar.