Källkritiskt haveri om sjukhusattack

Den 17 oktober skedde en explosion vid Al-Ahli-sjukhuset på Gaza som enligt terrororganisationen Hamas dödade 500 personer. En rad medier i väst, inklusive ledande svenska medier, rapporterade okritiskt Hamas uppgifter, trots att Israels försvarsmakt IDF redan sent samma kväll bekräftade att en raket från Islamiska Jihad hade träffat sjukhuset. Programmet Medierna i Sveriges Radio kallade mediernas agerande ett ”källkritiskt haveri”.

Israeliska, amerikanska, franska och brittiska undersökningar menade att det var en missriktad raket från Islamiska Jihad som orsakade explosion vid Al-Ahli-sjukhuset. Även tv-kanalen CNN utförde en noggrann undersökning där åtta vapen- och sprängämnesexperter var överens om att den lilla kraterstorleken och de utbredda ytskadorna inte överensstämde med en flygbomb. Foto: Tasnim News Agency

Explosionen rapporterades samtidigt som ett stort antal raketer avfyrades från Gaza mot centrala Israel.
– Vi har inte attackerat det, och den underrättelseinformation som vi har tyder på att det var en misslyckad raketuppskjutning av Islamiska Jihad, och jag vill kategoriskt tillägga att vi inte avsiktligt utför attacker mot några känsliga anläggningar – inga känsliga anläggningar – och definitivt inte sjukhus, sade israeliska försvarsmaktens (IDF) talesperson Jonathan Conricus till CNN.

– På grund av omfattningen och känsligheten och hur det vår fiende har försökt att konstruera det här påhittade händelseförloppet gjorde vi en noggrann undersökning som godkändes av den högsta ledningen inom IDF, fortsatte Jonathan Conricus, som besökte Sverige i somras.
– Vi har filmer av händelsen ovanifrån från en israelisk drönare och vi har samtal från Hamas-terrorister som avlyssnades av oss där de säger att det verkar ha varit en misslyckad uppskjutning och en explosion av en raket som landat inom Gaza. Detta är väldigt autentiskt och klargörande om vad som hände.

– Vi kontrollerade även våra egna system och konstaterade att vi inte utförde några attacker i området. Vi kontrollerade även radarn som bevakar fiendens inkommande attacker och vi såg att ett stort antal missiler som avfyrades från exakt vid den tid – och lite innan – då explosionen skedde. Detta sammanfaller helt med den information som vi har.

Åtta vapen- och sprängämnesexperter

Officiella israeliska, amerikanska, franska och brittiska undersökningar visade därefter att det med stor säkerhet var en missriktad raket från Islamiska Jihad som orsakade massakern. Även tv-kanalen CNN utförde en noggrann undersökning. Åtta vapen- och sprängämnesexperter som granskade CNN:s bilder av händelsen var överens om att den lilla kraterstorleken och de utbredda ytskadorna inte överensstämde med en flygbomb. Många menade att bevisen pekade på möjligheten att en raket låg bakom explosionen.

Marc Garlasco, tidigare försvarsunderrättelseanalytiker som undersökt krigsförbrytelser för FN:s räkning med årtionden av erfarenhet av att bedöma bombskador, sa till CNN att det som träffade sjukhuset i Gaza inte var ett luftanfall. Han betonade även för CNN att det saknades bevis vid Al-Ahli-sjukhuset.

– Under 20 år av att utreda krigsförbrytelser är detta första gången jag inte har sett några vapenrester. Och jag har arbetat tre krig i Gaza, sade Marc Garlasco till CNN.
– De lokala myndigheterna gav mig inte fri tillgång till området eller var mycket missnöjda över att jag försökte undersöka något som uppenbarligen hade gått fel ur deras synvinkel, fortsatte han.

Granatsplitter antände bränsle

Chris Cobb-Smith, en brittisk vapenexpert som ingick i ett Amnesty International-team som undersökte vapen som användes av Israel under Gazakriget 2009, sade till CNN att storleken på kratern ledde till att han uteslöt en tung, luftfälld bomb.
En annan vapenutredare sa att nedslaget var ”mer karakteristiskt för ett raketanfall med brännmärken från överblivet raketbränsle eller drivmedel”.

En sprängämnesspecialist sa till CNN att det är troligt att granatsplitter från projektilen antände bränslet och brandfarlig vätska i bilarna, varför eldklotet blev så stort.