100 000 ukrainska judar till Israel?

Kriget i Ukraina har resulterat i den värsta europeiska flyktingkrisen sedan andra världskriget. UNHCR uppskattar att 12 miljoner människor i Ukraina och 4 miljoner på flykt från Ukraina kommer att behöva skydd och nödhjälp de kommande månaderna. Uppemot 100 000 av dem förväntas immigrera till Israel.

Judar från Ukraina anländer till Israel. Foto: Keren Hayesod

Många insatser görs från hela världen för att hjälpa människor från Ukraina som är på flykt. Men en särskilt utsatt grupp är, som vanligt, den judiska befolkningen. Enligt uppgift består den judiska befolkningen i landet av mellan 200 000 till uppemot 400 000 människor, och utgör det femte största judiska samhället i världen. Rysslands krig mot Ukraina har lett till att Israel nu förbereder sig för att ta emot uppemot 100 000 av de judar som fortfarande bor kvar i landet. Eftersom situationen hårdnar även i Ryssland tror man att det även därifrån kommer en immigrationsvåg då ryska judar är rädda för en modern ”järnridå” som hindrade emigration fram till år 1991. Ukrainas judiska befolkning har också en komplicerad relation till sitt land, på grund av antisemitismen i landets tidigare historia. Landets president Volodymyr Zelenskyj är själv av judisk börd och förlorade delar av sin familj i Förintelsen.

Diplomatiska försök

Israels premiärminister Naftali Bennet har haft dialog både med Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj i ett diplomatiskt försök att skapa dialog och eldupphör. I slutet av januari kom medieuppgifter om att den israeliska regeringen förberedde sig för möjligheten att uppemot 75 000 ukrainska judar skulle komma att vilja immigrera till Israel i händelse av en rysk invasion av landet. Representanter för premiärministerns kansli, utrikesministern, försvarsministeriet, diasporaministeriet och Jewish Agency tog fram en rapport som uppskattade att cirka 75 000 människor som bor i östra Ukraina är berättigade till israeliskt medborgarskap, rapporterade Times of Israel. Det är i dag främst kvinnor och barn som flyr för sina liv, eftersom män mellan 18 och 60 år är förbjudna att lämna Ukraina enligt krigslagstiftningen.

På plats i Ukraina

Förenade Israelinsamlingen, Keren Hayesod, som i sin tur samarbetar med Jewish Agency som är på plats i Ukraina och länderna däromkring, har nu utökat sitt arbete inne i Ukraina. I olika mottagningscenter i länderna omkring Ukraina tar man emot judar som behöver mat, husrum, eller annat stöd. En del vill stanna i närheten eftersom deras män är kvar och slåss för landet. Vid gränsen finns också personal från israeliska myndigheter som kan utfärda visum och resehandlingar för de som önskar göra Aliyah till Israel. Även organisationen Keren Kajemet har nu mobiliserat för att hjälpa så många människor som möjligt att acklimatisera sig när de väl kommer till Israel. Karen Kajemets uppdrag har sedan år 1901 – bokstavligt talat – varit att förbereda marken för alla de miljontals judar som sedan skulle komma att invandra till det heliga landet.

Hänsynslös antisemitism

Ukraina har varit platsen för ett av världens största judiska samhällen och judarnas historiska rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden. Landet har också varit en plats för grov och hänsynslös antisemitism. Från slutet av 1800-talet utsattes judarna i landet för pogromer och restriktioner för var de kunde bo och vilka anställningar de kunde få. I början på 1900-talet var antalet judar i Ukraina omkring 2,7 miljoner. Under Förintelsen dödades mer än en miljon judar av nazisterna i samarbete med ukrainska anhängare. Under Sovjettiden begränsades judarnas medborgerliga rättigheter och antalet judar halverades nästan under den period då Ukraina var ockuperat. När Sovjetimperiet föll samman och Ukraina blev ett fritt land flyttade många judar i Ukraina till Israel. Rysslands annektering av Krim år 2014 och krigföring i östra Ukraina har enligt israeliska myndigheter gjort att mer än 30 000 judar flydde från Ukraina till Israel mellan år 2014 och oktober 2018.