Drömmen om ett tredje tempel

Det första templet i Jerusalem byggdes av kung Salomo för 3000 år sedan. När det invigdes lovade Herren: ”Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där”. (2 Krönikeboken 7:15-16, SFB 2015)

I samband med sexdagarskriget år 1967 fick judar för första gången på närmare 2000 år återigen kontrollen över Östra Jerusalem och över Tempelberget. Foto: Andrew Shiva

Det första templet stod i omkring 400 år innan det förstördes av det babyloniska riket år 587 före Kristi födelse. Det andra templet, som ibland kallas Herodes tempel, byggdes år 516 före vår tideräknings början. Herodes omfattande rekonstruktion av templet skedde knappt hundra år innan det år 70 raserades av den romerska ockupationsmakten, som förde många av templets heliga guldföremål till Rom. På 600-talet uppfördes en moské på tempelplatsen, vilken byggdes ut och rekonstruerades i omgångar, bland annat på 1500-talet. Al-Aqsa-moskén strax intill byggdes år 1035. Östra Jerusalem ockuperades av Jordanien år 1949 och alla judar fördrevs från området.

Judisk kontroll

I samband med sexdagarskriget år 1967 fick judar för första gången på närmare 2000 år återigen kontrollen över Östra Jerusalem och över Tempelberget. Samtidigt lämnade Israel över administrationen av Tempelberget till Jordaniens överhöghet, även om Israel behöll säkerhetsansvaret. I ett försök att behålla status quo, upprätthåller Israel ett förbud för icke-muslimer att be på själva tempelplatsen. En av de första soldaterna som nådde berget, Rabbi Yisrael Ariel, grundade Tempelinstitutet år 1987. Tempelinstitutet är en organisation som ligger i de judiska kvarteren i Jerusalems gamla stad och som enligt organisationens hemsida fokuserar på ”varje aspekt av det heliga templet i Jerusalem, och den centrala roll som templet fyllde, och återigen kommer att fylla, i det andliga välbefinnandet både för Israel och världens alla nationer”.

Böner om ett tredje tempel

I oktober 2006 föreslog Knesset-ledamoten Uri Ariel att det skulle byggas en synagoga på Tempelberget, bredvid moskén, för att tillgodose önskemålen från både judar och araber. Både ortodoxa och konservativa judar tror på en Messias och på ett återuppbyggt tempel. Tanken om ett återuppbyggt tempel nämns i bönerna. Både Jesus och Paulus förutser att templet ska byggas upp igen vid denna tidsålders slut. Jesus talar om ”förödelsens styggelse… på den heliga platsen…” (Matteus 24:15) och Paulus skriver om ”laglöshetens människa… som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud”. (2Thessalonikerbrevet 2:3–4, SFB 2015)

Muslimskt fokus

Muslimer ser tanken på att bygga ett tredje tempel på Tempelberget som en skymf mot islam på grund av närvaron av Al-Aqsa-moskén och Klippdomen som i dag har byggts där templet stod. Islamiska Konferensen, med 57 medlemsländer och två miljarder invånare, och Arabförbundet, med 22 medlemsstater och en befolkning på omkring 400 miljoner människor, har ett stort fokus på Jerusalem och på Tempelberget. På Islamiska Konferensens ”extraordinära” möte om Jerusalem i maj 2018 betonade slutdokumentet att man ”är medveten om kriserna” i den muslimska världen, inklusive krig och terror. ”Trots detta” får denna situation ”inte dra internationell uppmärksamhet från den palestinska saken och al-Quds al-Sharif (Tempelberget i Jerusalem)” som beskrevs som den centrala frågan.