Purim påminner om persiskt hot

Purim är en högtid som firas den 14:e dagen i judiska månaden Adar vilket i år innebär den 26 februari. Firandet inleds redan på kvällen den 25:e februari. Högtiden har sin bakgrund i händelser som utspelade sig under den persiske kungen Ahashveros’ styre.

I samband med Purim äter man speciella kakor som kallas för ”Hamans öron”. Foto: Pixabay

I Esters bok i Bibeln beskrivs hur Ahasveros (485–465 f. kr.), som regerade från Indien till Etiopien och hade sitt palats i Susa, höll ett gästabud där hans drottning vägrade att visa sig för gästerna. Kungen försköt då henne och tillsatte istället den judiska flickan Ester som drottning. Det var sannolikt denne Ahasveros som samarierna framförde klagomål till mot judarna för att de byggde upp Jerusalems tempel i Esra 4:6. Bibeln beskriver hur drottning Ester inför den persiske kungen avslöjade att fursten Haman hade planer på att utrota judarna i riket. Haman blir då hängd och kungen utfärdade ett nytt påbud som tillät judarna att försvara sig mot sina fiender, vilket de också gjorde.

Iran och Persien

Israels premiärminister Benyamin Netanyahu har ofta jämfört Irans hot om att utplåna Israel med den persiske fursten Hamans utrotningsförsök. I samband med Purim-högtiden 2017 i en synagoga i Caesarea sade han, strax innan Esters bok skulle läsas: ”Även i dag vill de utrota oss från Persien, de kommer inte att lyckas.” Inför Purim-högtiden i mars 2016 arresterade den iranska polisen två 17-åriga judiska ungdomar som anklagades för att ha skrivit orden ”Död åt Haman” på en mur i Teheran. Knappt 10 000 judar bor i dag i Iran, flertalet av de 150 000 som fanns i landet vid staten Israels utropande år 1948 har lämnat landet.