Purim firar judarnas räddning

För 2500 år sedan försökte fursten Haman utrota alla judar i det dåvarande persiska imperiet. Kung Ahashveros judiska drottning Ester och hennes fosterfar Mordechai, som också var Esters äldre kusin, lyckades tillsammans avvärja katastrofen. Efter segern uppmanade Ester och Mordochai alla judar att fira Purim den 14:e och 15:e dagen i månaden Adar.

I samband med Purim klär barn ofta ut sig till någon av gestalterna i Esters bok. Foto: Commons Wikimedia

Purim är en högtid som firar att det judiska folket i det dåvarande persiska imperiet räddades från förintelse. Händelserna, som beskrivs i Esters bok, utspelade sig omkring 480 år före Jesu födelse under den persiska kungen Ahashveros regeringstid. Detta skedde fem decennier efter att judarna hade börjat återvända till Jerusalem från den 70-åriga babyloniska fångenskapen för att åter bygga upp templet igen. Många av judarna var vid denna tid fortfarande utspridda i det persiska imperiet. Ahashveros, som vanligtvis identifieras som Xerxes I, regerade från Indien till Etiopien över 127 provinser och hade sitt palats i Susa, som låg i västra delen av det nuvarande Iran. Bakgrunden till det planerade folkmordet var att Haman, som var furste i det persiska imperiet, blev ursinning när juden Mordechai vägrade att buga sig för honom. Haman fick Ahashveros att utfärda ett påbud om att förgöra och döda alla judar i det persiska riket.

Segern firas

Räddningen kom via kung Ahashveros judiska drottning Ester och hennes fosterfar Mordechai, som också var Esters äldre kusin. Mordechai uppmanade drottning Ester att vädja till kungen om nåd för det judiska folket och med risk för sitt eget liv inbjöd hon kungen och Haman till en middag där hon lyckades övertyga Ahashveros om att Haman skulle hängas. Ett nytt påbud infördes som gav det judiska folket rätt att försvara sig mot dem som ville förgöra dem. På den 13:e dagen i månaden Adar utkämpades många slag mellan judarna och de som försökte verkställa Hamans påbud. Den efterföljande dagen firades judarnas seger över sina fiender. I Esters bok slår Mordochai och Ester fast att Purim-festen ska firas den 14:e och 15:e dagen i månaden Adar ”i varje generation, i varje familj, i varje provins och i varje stad”.

Stor festmåltid

Purim betyder lott, eftersom Haman drog lott om vilken dag som judarna skulle utrotas. Haman, som beskrivs i Esters bok som ”alla judars fiende”, var agagit och ättling till Agag, kung för det judiska folkets ärkefiende Amalek. Purim firas genom en stor festmåltid och genom att man läser ur Esters bok i synagogan på kvällen och morgonen. När Hamans namn läses skakar barnen i skallror och för oväsen så man slipper höra hans namn. Barn brukar ofta klä ut sig till någon av gestalterna i Esters bok. Under Purim äter man även en trekantig kaka som i Israel kallas Hamans öra.