Tempelföremål i Vatikanens förvar?

En lång artikel i Jerusalem Post uppgav i februari att det finns nya bevis på att Vatikanen har judiska tempelskatter i sitt förvar. Det finns flera i dag levande människor som personligen kan intyga att de är ögonvittnen till att Vatikanen har föremål från templet, inklusive Menorah-ljusstaken, skrev Hirschel Moskoff, arkeolog, tempelforskare, filmproducent och författare.

Titusbågen uppfördes i Rom år 81 när kejsaren Titus avled. Den restes för att hylla Titus erövring av Jerusalem år 70. I bågen är bytet från Jerusalems tempel avbildat, bland annat den sjuarmade ljusstaken. Foto: David Castor

Rykten om att Vatikanen förfogar över några av de föremål som ursprungligen fanns i Herodes tempel i Jerusalem för 1 950 år sedan har florerat under lång tid. Artikeln i Jerusalem Post konstaterar att Vatikanens residens byggdes över delar av den romerske kejsaren Caesars palats och att Vatikanen, inklusive Peterskyrkan, byggdes över kejsar Vespasianus romerska palats, där det nu pågår utgrävningar. Redan historikern Josephus Flavius noterade att Vespasianus lade beslag på dessa heliga föremål från templet i Jerusalem. Hirschel Moskoff menar att Israels utrikesdepartement och säkerhetstjänst redan kan ha bevis. Han hänvisar till ett möte med en ung judisk student vid Vatikanens universitet som utsattes för påtryckningar från professorer och studenter som ville omvända honom. Studenten blev inbjuden av kardinal Antonio Samore för att se sitt judiska arv – tempelföremålen – i ett försök att locka honom till att konvertera.

Berättade för Shimon Peres

För 20 år sedan ska studenten, enligt Moskoff, ha berättat om sin upplevelse för dåvarande utrikesministern Shimon Peres och andra israeler som vid denna tid förhandlade med höga Vatikantjänstemän. Författaren ser staten Israel och den judiska världskongressen som lämpliga motparter för någon form av återlämningsavtal i en situation där de romersk-katolska förbindelserna med Israel har förbättrats. Rabbi David Rosen – som ledde den internationella judiska kommittén för interreligiösa konsultationer (IJCIC) med andra världsreligioner – tilldelades ett påvligt riddareskap år 2005 för sitt bidrag till judisk-katolsk försoning och ledde den berömda bönegudstjänsten 2013 med påven, Mahmoud Abbas och Shimon Peres i Vatikanen. Rosen föreslår att man kontaktar olika museer i Israel som redan hade utställningar av Vatikankonst och arkeologi (som ursprungligen kom från Israel), och föreslår ett lånearrangemang för en begränsad period, för att visa några antika föremål.

Ersättningsteologin bidrar

Hirschel Moskoff menar även att ersättningsteologin bidrar till att ifrågasätta det judiska ägandet av dessa historiska föremål, på samma sätt som det legala rätten till Jerusalem i dag diskuteras och ifrågasätts i internationella organ. Påvens officiella kontaktperson till Israel, ärkebiskop Giuseppe Lazzarotto, uttalade i ett officiellt brev daterat den 15 november 2013 att om tempelskatterna fortfarande existerar, så kommer kyrkan att lämna tillbaka föremålen till sina ”legitima ägare”. Artikeln i Jerusalem Post nämner även en schweizisk Vatikanvakt som fick reda på att han var jude och som bestämde sig för att öppna porten på natten och ta sig hela vägen ner där han såg grottan och Menorah-ljusstaken. Han berättade detta för den dåvarande överrabbinen i Rom, Elio Toaff, som vittnade om händelsen. Hirschel Moskoff menar att staten Israel bör förbereda en rättslig process för återlämning av de antika tempelföremålen, som ”till fullo hör hemma i Jerusalem som det judiska folkets eviga nationella arv”. Risken är annars att beslut i internationella organ presenterar en helt ny verklighet som Israel tvingas förhålla sig till.