Modern teknik möter uråldrig kultur

I Israel används den allra senaste moderna tekniken för att hitta urgamla arkeologiska fynd med 1000-åriga anor.

Via drönare, högteknologisk utrustning och bergsklättringsutrustning har arkeologer kunnat nå många ”oåtkomliga” Qumran-grottor där Dödahavsrullarna (bilden) hittades. Foto: Shai Halevi

Israel är ett eldorado för arkeologer. Här ligger skikten från olika världsherravälden ovanpå varandra, med spår av ockupationsmakter som assyrier, babylonier, perser, greker, romare, bysantiner, araber, korsfarare, mamluker, ottomaner och britter. I varje skikt finns tydliga påminnelser om en stark judisk närvaro i området, alltsedan Abraham anlände dit för omkring 4000 år sedan och efter att Jerusalem blev huvudstad för det judiska folket 1 000 år senare. I Israel används modern teknologi för att hitta, bevara och tolka arkeologiska fynd. En forskargrupp vid Tel Avivs universitet har exempelvis med hjälp av artificiell intelligens (AI) studerat 2700 år gamla hebreiska inskriptioner som visar på en överraskande hög läskunnighet bland dåtidens judar.

Drönare och högteknologi

Andra forskare vid Tel Avivs universitet har utvecklat en metod för att effektivt upptäcka föremål som ligger begravda tiotals meter under marken, med temperaturmätningar, radiosändningar och magnetiska mätningar. Dessa tekniker används sedan tidigare i arkeologisk forskning, men forskarna har dessutom utvecklat en algoritm som kombinerar dessa olika data. Sedan år 2017 har forskare använt drönare för att kartlägga hundratals grottor och håligheter i Juda öken för att leta efter fynd som kan relateras till Dödahavsrullarna. Genom att använda drönare, högteknologisk utrustning och bergsklättringsutrustning, har arkeologer och volontärer kunnat nå fram till många hittills ”oåtkomliga” grottor där några av dem inte har haft besök av människor under två årtusenden.