Katapultstenar som förstörde templet hittade

Uppgrävda katapultstenar är det fysiska beviset på det berömda slaget om Jerusalem som ägde rum för snart 2 000 år sedan, då de romerska legionerna stormade staden och förstörde det andra templet.

Utgrävningar i Jerusalem har hittat romerska katapultstenar som användes vid slaget om Jerusalem år 70. Foto: Israel Antiquities Authority

I augusti presenterade Israels antikvitetsmyndighet resultaten av ett nytt forskningsprojekt som kastar ljus över den romerska arméns styrka och platserna för deras attack mot Jerusalem i striden som ledde till förstörelsen av det andra templet.
Templet förstördes år 70 e.Kr., efter en fyra månader lång belägring och en intensiv strid ledd av den romerske generalen Titus för att erövra staden och undertrycka revolten som initierades av judarna fyra år tidigare. Romarna hade en stor, vältränad armé, utrustad med de bästa militära innovationerna i sin tid. Det var en hänsynslös krigsmaskin, säger Kfir Arbiv, forskare på Israel Antiquities Authority.
Arbiv har systematiskt registrerat romersk militärutrustning som hittats i samband med utgrävningar i Jerusalem som han lett tillsammans med Rina Avner.

Romerska kastmaskiner

Den romerska vapenarsenalen som hittills har hittats inkluderar hundratals katapultstenar i olika storlekar som slungades från sofistikerade kastmaskiner på 100–400 meters avstånd, små slungstenar som användes av ett vältränat infanteri och katapultmaskiner som avfyrade spjutspetsar på ett avstånd av 150–200 meter.
Dessutom har spjut, svärd och pilspetsar, inklusive tunga pilspetsar som kunde penetrera pansar, återfunnits.
– Vi vet från de historiska källorna att den romerska armén använde massiva pålar för att ramma befästningsmurarna och belägringstorn som nådde murarnas höjd, men dessa har ännu inte hittats i Jerusalem, säger Amit Reem, direktor för Jerusalem-regionen i Israel Antiquities Authority.
Arbivs forskning har fokuserat på hundratals katapultstenar och hans analys definierat olika storlekar och vikter. Några, riktade mot människor, sköts mot murarna för att förhindra att de judiska rebellerna dök upp ovanför murarna, och andra tyngre sköts häftigt mot murarna för att tränga in i dem.

Samtida beskrivningar

Alla data jämfördes med den berömde judiske historikern Josefus samtida och detaljerade beskrivningar av slaget och erövringen samt förstörelsen av Jerusalem, i hans bok, ”Historien om det judiska kriget mot romarna”.
Enligt forskningen var några av den romerska arméns artillerimaskiner placerade i centrum av dagens moderna Jerusalem, i området Nahalat Hashiva, med smeknamnet ”Cats’ Square”.
Forskningen visar också för första gången de troliga platser där den romerska armén trängde in i staden.
Utgrävningarna av de ryska kvarteren avslöjade en del av den tredje muren, den tredje försvarslinjen som omgav staden.

Extremt hårda strider

En exceptionellt stor koncentration av katapultstenar hittades vid ett tillfälle, några var trasiga efter användning.
Det är uppenbart att den romerska armén koncentrerade sina ansträngningar här, och hundratals, om inte tusentals katapultstenar, riktades mot denna strategiska plats.
Enligt Eli Eskosido, direktor för hela Israel Antiquities Authority, återspeglar de fysiska bevisen de enorma resurser som användes av den romerska armén i Jerusalem. De avslöjar också de extremt hårda striderna som så småningom ledde till förstörelsen av det andra templet.
– Trots de interna fraktionerna och de omöjliga oddsen, höll en liten grupp judiska försvarare tillbaka romarna i några månader tills den tragiska förstörelsen av staden skedde. Användningen av uppdaterade forskningsmetoder avslöjar mer och mer om Jerusalems fascinerande historia, säger Eli Eskosido.