Israels självständighetsdag

Åminnelsedagen för stupade soldater i Israel, Israels självständighetsdag och palestinska Nakba är högtider som på olika sätt kan knytas till staten Israels bildande år 1948.

David Ben-Gurion hänvisade i sin självständighetsproklamation år 1948 till Balfour-deklarationen i november 1917, Nationernas förbunds beslut i juli 1922 och FN:s delningsplan i november 1947. Foto: GPO

Yom HaZikaron, åminnelsedagen för stupade soldater, som numera även omfattar de civila israeler som dödats i terroratacker i Israel, äger rum den 4:e i månaden Iyar, en vecka efter Minnesdagen för Förintelsens offer. På kvällen innan minnesdagen klockan 20.00 och på själva minnesdagen klockan 11.00 ljuder sirenerna i landet. Då stannar hela Israel upp i tystnad under en minut för att visa respekt och vördnad. Dagen efter Yom HaZikaron högtidlighålls självständighetsdagen, Yom HaAtzmaut. Israels nationaldag firas till minne av den israeliska självständighetsförklaringen den 14 maj 1948, som skedde åtta timmar före det Brittiska mandatet i Palestina upphörde den 15 maj samma år.

Erkändes snabbt

David Ben-Gurion hänvisade i sin proklamation till det judiska folket naturliga och historiska rättighet och på grundval av resolutionen från FN:s generalförsamling och avslutar med att förklara att en judisk stat inrättas i Eretz Israel, känd som staten Israel. Den nya staten erkändes snabbt av USA, Sovjetunionen och många andra länder, men inte av de omgivande arabstaterna, som istället förklarade krig mot den nya staten vilket skapade den palestinska flyktingsituationen. År 1998 inrättades den 15 maj, dagen efter att staten Israel utropades, till en palestinsk sorgedag med benämningen Nakba, ”Den stora katastrofen”. Nakba-dagen äger i allmänhet rum i enlighet med den gregorianska kalendern och sker därför oftast inte i anslutning till Israels självständighetsdag. Betoningen på Nakba har kritiserats för att den leder till ett misslyckande när det gäller att ge en starkare nationell identitet för palestinska medborgare som en grund för nationens uppbyggnad.