Palestinska flyktingar i dag

År 2019 var över 5,6 miljoner palestinier registrerade som flyktingar hos UNRWA och samtliga dessa var berättigade att få tillgång till tjänster och stöd inom UNRWA:s verksamhetsområden i Libanon, Jordanien, Syrien, Västbanken och Gaza.

UNRWA fick stor uppmärksamhet år 2019 då förre ledaren Pierre Krähenbühl avgick efter anklagelser om korruption. Foto: Europaparlamentet

År 2019 deltog 533 000 flyktingbarn i UNRWA-skolor, 3,5 miljoner flyktingar fick primärvårdstjänster, över 1,75 miljoner fattiga fick mat, sociala tjänster eller akut humanitärt bistånd. Grundläggande utbildning och primärvårdstjänster är tillgängliga för alla palestinska flyktingar som söker dem, medan andra tjänster som kontanter, livsmedel eller sjukhusstöd endast är tillgängliga för de som UNRWA definierar som fattiga. UNRWA är den enda FN-byrå som är dedikerad till att hjälpa flyktingar från en specifik region eller konflikt. UNHCR är FN:s huvudorgan för att hjälpa alla andra flyktingar världen över. Till skillnad från UNRWA har UNHCR ett specifikt mandat att hjälpa flyktingar att eliminera sin flyktingstatus genom lokal integration i det nuvarande landet, vidarebosättning i ett tredje land eller eventuell hemtransport.

Uppemot 30 000 palestinier anställda

UNRWA har över 30 000 anställda, de flesta av dem är palestinska flyktingar medan ett litet antal är internationella anställda. Organisationen har två huvudkontor (Gaza och Amman), fem fältkontor (Gaza, Libanon, Syrien, Jordanien och Västbanken) och i fyra representationskontor i New York, Genève, Bryssel och Kairo. I Gaza, där terrororganisationen Hamas styr, får stora delar av befolkningen stöd från UNRWA. Organisationen fungerar i praktiken som en regering på Gaza-remsan, där organisationen ansvarar för flertalet skolor och sjukvårdsinrättningar och hälften av budgeten går till utbildning.