Att hålla liv i världens äldsta flyktingsituation

UNRWA ger ekonomiskt stöd till palestinier som är medborgare i ett annat land och som är barnbarnsbarn till de egentliga flyktingarna. I Jordanien är exempelvis 90 procent av UNWRA-registrerade palestinska flyktingar fullvärdiga medborgare.

En bild på Shatila flyktingläger i utkanten av Beirut år 2019, med en idolaffisch på förre PLO-ledaren Yasser Arafat, som år 2003 med en personlig förmögenhet på minst 300 miljoner dollar kom på sjätte plats på affärstidningen Forbes lista över världens rikaste kungar, drottningar och despoter. Foto: Commons wikimedia

UNRWA hänvisar själva till FN:s generalförsamling som är det organ som avgör vem byrån ska betjäna. Rätten att ta emot UNRWA:s stöd har aldrig kopplats till bristen på eller tillgång till medborgarskap. Det är förbjudet för UNRWA att söka hållbara lösningar, som integration i värdsamhällen eller vidareflytt till tredje land. FN:s generalförsamlingen har istället upprepade gånger bekräftat nödvändigheten av UNRWA:s arbete att hålla liv i den palestinska flyktingsituationen. Världens övriga flyktingar får hjälp via FN-organet UNHCR. Till skillnad från alla andra flyktingar i världen kan flyktingstatus via UNRWA ärvas från generation till generation, vilket innebär att det idag finns fyra generationer flyktingar och att antalet har vuxit från 700 000 till mer än fem miljoner människor. UNRWA, som bildades år 1950, administrerar världens äldsta olösta flyktingsituation.

Ignorerar

Medan Israel absorberade och integrerade de 700-800 000 judiska flyktingar som flydde från arabiska länder i samband med att omgivande arabländer angrep Israel när landet utropade sin självständighet år 1948, har de omgivande arabländerna istället valt att permanenta flyktingsituationen för den palestinska befolkningen, som ett politiskt påtryckningsmedel mot Israel. Den muslimske journalisten Tashbih Sayyed har kritiserat arabiska nationer för att kränka mänskliga rättigheter och göra barn och barnbarn till palestinska flyktingar till andra klassens medborgare i Libanon, Syrien och Gulfstaterna. Han menade att UNRWA:s palestinska flyktingar ”håller fast vid illusionen att besegra judarna kommer att återställa deras värdighet”. Enligt författaren och forskaren Mudar Zahran, en jordanier med palestinsk bakgrund, väljer medier att medvetet ignorera villkoren för de palestinier som bor i libanesiska flyktingläger, och att ”tendensen att skylla Israel för allt” har gett arabiska ledare en ursäkt för att medvetet ignorera palestiniernas mänskliga rättigheter i deras länder.