Israel firar alla hemvändare

Yom HaAliyah är en israelisk helgdag som uppmärksammas den tionde i den hebreiska månaden Nisan (i år den 11 april) för att fira det judiska folkets återsamling i Israels land som det beskrivs i Bibeln.

Den italienske renässansmålaren Raphaels målning av arken som Israels folk bar över Jordanfloden in i Israels land den 10:e Nisan. Foto: Benjamin West

Eftersom denna helgdag infaller några dagar före påskhelgen, när israeliska skolor inte är igång, uppmärksammar det israeliska skolväsendet Yom HaAliyah den sjunde i den hebreiska månaden Cheshvan, vilket i år är den 1 november. Judendomen är intimt förknippad med landet Israel. Många av Bibelns påbud, som exempelvis sabbatsåret för jordbruk, förutsätter man bor i landet. Helgdagen Yom HaAliyah är fylld av symbolik. Den del av Torah som läses i synagogorna inför helgdagen berättar historien om hur den bibliska patriarken Abraham beordrades av Gud att lämna sitt hem, sin födelseplats och sin familj och bege sig till Israels land. Helgdagen är även kopplad till Bibelns berättelse om hur Josua ledde israeliterna och de som bar förbundsarken över Jordanfloden vid Gilgal in i det utlovade landet, vilket skedde den tionde i den hebreiska månaden Nisan – dagen innan Yom HaAliyah.

Koppling till påsk

Kopplingen till påsken är också uppenbar. När judar över hela världen firar påsk och minns uttåget från Egypten påminns de om att landet Israel var målet för uppbrottet. Under påskmåltiden upprepas frasen ”Nästa år i Jerusalem” ett antal gånger. Det första moderna offentliga firandet av aliyah i Israel skedde år 1948 på initiativ av Israels förste premiärminister David Ben-Gurion men det var först i juni 2016 som Knesset röstade för att officiellt lägga till Yom HaAliyah som en helgdag i den israeliska kalendern. Sedan sionismens födelse i slutet av 1800-talet har aliyah-förespråkare strävat efter att underlätta för judiska flyktingar att bosätta sig i det Osmanska Palestina, det Brittiska palestinamandatet och i den suveräna staten Israel.
Aliyah är hebreiska och betyder ”uppstigning” eller ”gå upp”. Att resa till Jerusalem, som ligger cirka 750 meter över havet, innebär bokstavligen att klättra upp till en högre höjd. I den sionistiska historien är de olika vågorna av aliyah kategoriserade efter datum och invandrarnas ursprungsland.

Förföljelse i Tsarryssland

Den första och den andra aliyah skedde till det Osmanska Palestina, den tredje, fjärde och femte aliyah skedde till det Brittiska palestinamandatet.
En första aliyah mellan år 1881 och 1903 berodde på förföljelsen av ryska judar i Tsarryssland och ledde till att 30–40 000 judar reste till det Osmanska Palestina, medan över en och en halv miljon ryska judar och 300 000 från Österrike-Ungern reste till Nordamerika.
En andra Aliyah pågick mellan 1904 och 1914 då 35–40 000 judar immigrerade till det Osmanska Palestina. Den stora majoriteten kom även denna gång från det ryska imperiet men också från andra länder i Östeuropa som Rumänien och Bulgarien. Också denna emigration berodde till stor del på pogromer. Även judar från Jemen, Iran och Argentina anlände vid denna tid.

Balfour underlättade

En tredje aliyah skedde till det Brittiska palestinamandatet åren 1919–1923, då omkring 40 000 judar, främst från Östeuropa, anlände i spåren av första världskriget. Det brittiska mandatet och löftena i Balfourdeklarationen underlättade immigration.
En fjärde aliyah pågick mellan 1924–1929 och innebar att 82 000 judar anlände som ett resultat av ökande antisemitism i Polen och i hela Europa. Den stora majoriteten av judiska invandrare kom från Polen, Sovjetunionen, Rumänien och Litauen.
En femte aliyah skedde mellan 1929–1939 och berodde på nazismens framväxt i Tyskland. En våg av 250 000 invandrare anlände från Polen, Tyskland, Österrike och Tjeckoslovakien.
Under åren efter självständighetsförklaringen i maj 1948 skedde en stor våg av judisk immigration, främst från Europa efter Förintelsen och från den arabiska och muslimska världen. På tre och ett halvt år fördubblades Israels judiska befolkning. Efter att Sovjetunionen kollapsade år 1991 har omkring en miljon judar från det forna Sovjetunionen immigrerat till Israel.