Iran – ariernas land

Den muslimska nationen Iran och Hitlers tredje rike hade en nära relation under andra världskriget. Irans ledare Reza Shah såg sitt folk som ren-blodiga arier precis som tyskarna.

År 1935 proklamerade Reza Shah till Nationernas Förbund att landet Persien hädanefter skulle heta Iran – Ariernas hem. Foto: Okänd

År 1935 proklamerade Reza Shah till Nationernas Förbund att landet Persien hädanefter skulle heta Iran – med hänvisning till landets gamla rötter och sanskritfrasen Airyanem Vaejah – Ariernas hem.
Tyskland erkände iraniernas rasrenhet och enligt Nürnberglagarna skulle iranier betraktas som lika ariska som vilka fullblodstyskar som helst.
Hakkorset – emblemet för det tredje riket – hade årtusenden tidigare varit en religiös symbol inom Zoroastrianismen i Persien. Boken Night of the Assassins (juni 2020) beskriver hur Reza Shah i slutet av1943 hjälpte Hitler att planera morden på Roosevelt, Churchill och Stalin när de möttes i Teheran. Boken beskriver hur planen stoppades.

Indoeuropeisk kultur

Hitler pratade ofta om arier som långa, atletiska och blonda men begreppet ”arisk” var från början i första hand en språkvetenskaplig beteckning för en ¬förhistorisk indoeuropeisk kultur som för 3500 år sedan levde i ¬Centralasien.
På 1800-talet gick ”arisk” från att beskriva en specifik förhistorisk kultur till att beteckna alla indoeuropéer. ¬1800-talets rasforskare ansåg att förhistoriska arier var de vita européernas förfäder. De indiska och europeiska språken utgjorde en enda gigantisk språkfamilj – den ariska eller indoeuropeiska språkfamiljen.

Högtidsstund för nynazister

Kopplingen mellan nazism och Iran har tydliggjorts även på senare tid. När Irans landslag mötte Angola i östtyska Leipzig den 26 juni 2006 eller spelade mot Mexiko i Nürnberg den 11 juni samma år var det en högtidsstund för Tysklands nynazister.
Orsaken var att Mahmoud Ahmadinejad, Irans dåvarande president som förnekade Förintelsen och ville utplåna Israel från kartan, hade blivit en idol för Tysklands knappt 40 000 organiserade högerextremister.