Förspel till apokalyptiskt krig mot Israel?

Gog och Magog förknippas med länder kring Kaukasus, Svarta havet och Kaspiska havet som enligt judisk föreställning ska föra ett apokalyptiskt krig mot Israel vid denna tidsålders slut. Shanghai Cooperation Organisation (SCO) är en allians som ger en föraning om det scenario som Hesekiel 38 beskriver.

Utvecklingen i Shanghai Cooperation Organisation (SCO) ger en föraning om det scenario som Hesekiel 38 beskriver. Foto: SCO

I kapitlet efter att profeten Hesekiel ser hur de utspridda och förtorkade benen förs samman och får liv igen uppmanas Hesekiel att vända sitt ansikte ”mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Meshek och Tubal”.
Gog och Magog beskrivs i Hesekiel 38 som ett land ”längst upp i norr” vars furste kommer att samla en allians av nationer – som Rosh, Meshek och Tubal – med avsikten att anfalla Israel. Perser, nubier och puteer, samt Gomer och Togarmas folk nämns också i sammanhanget.
Gog och Magog syftar enligt judendomen på fienderna mot vilka Gud kommer att föra ett apokalyptiskt krig vid denna tidsålders slut.
Gogs och Magogs krig har kommit att förstås som väsentliga för den judiska eskatologiska visionen om tidens ände, en sista strid mellan gott och ont som kommer att inleda en period av evig fred, skriver My Jewish Learning.
Krigen mellan Gog och Magog är en del av en större judisk föreställning om att den messianska tidsåldern kommer att föregås av en period av stort lidande och omvälvningar – de så kallade ”messianska födelsevåndorna”.

Kring Kaspiska havet

Profetian i 38:e och 39:e kapitlen i Hesekiels bok utspelar sig när det judiska folket lever i säkerhet i Israel. Meshek och Tubal identifieras av den judiske historikern Flavius Josephus med områden i det moderna Turkiet. Även Magog förknippas med Turkiet, men Flavius Josephus knyter även namnen Gog och Magog till folkgruppen skyterna, nomader som bodde i områden norr om Svarta havet och Kaspiska havet.
Länderna Gomer och Togarma låg i områden i Kaukasus kring Svarta havet och Kaspiska havet; där länder som Turkiet, Armenien och Georgien i dag ligger.
Perser är en folkgrupp i Iran, nubier är en afrikansk folkgrupp i södra Egypten och norra Sudan, medan putéer är en folkgrupp som ibland knyts till Egypten, men som Flavius Josephus kopplar till Libyen.

Turkiet, Iran och Ryssland

En allians som håller på att utveckla sig till något som kan ge en föraning om det scenario som Hesekiel 38 beskriver är Shanghai Cooperation Organisation (SCO), som höll sitt årliga toppmöte i Samarkand i mitten av september.
Organisationen samlar ett antal auktoritära regimer i Mellanöstern, Asien och Centralasien och välkomnade i år Iran som medlem. Vitryssland har också lämnat in en ansökan och president Tayyip Erdogan uppgav att även Turkiet siktar på medlemskap i SCO. Turkiet är för närvarande en dialogpartner till SCO, vars medlemmar är Kina, Ryssland, Indien, Pakistan, Iran, Kirgizistan, Tadzjikistan, Kazakstan och Uzbekistan.
Turkiska statliga medier lyfte fram Ankaras roll vid årets möte som beskrevs som en del av Turkiets växande allians med Ryssland, Iran och Kina. Turkiet vill bilda en allians av auktoritära regimer för att minska USA:s roll i Mellanöstern och Asien. Ett partnerskap med Ryssland, Pakistan, Iran, Vitryssland och Kina är också en viktig del av den nuvarande turkiska regeringens strategi, enligt Jerusalem Post.

Militär dimension

Arab News hävdade nyligen att ”Förenade Arabemiraten enligt uppgift vill gå med i SCO som medlem… Syrien, Irak, Israel, Bangladesh och Vietnam hoppas också kunna gå med som dialogpartner eller observatörer.” Egypten fick status som dialogpartner vid SCO-toppmötet i Samarkand i Uzbekistan.
Ryssland har drivit på för att förstärka organisationens militära dimension och föreslår en gemensam militärövning på rysk mark nästa år. Det var Moskva som bjöd in den turkiske presidenten Recep Erdogan, enligt The European Council on Foreign Relations (ECFR).
Turkiet har inte anslutit sig till de västliga ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.