Höstperiod av judiska högtider

Under några veckor i september firas en rad judiska högtider. Perioden inleds med Rosh Hashanah, fortsätter med Yom Kippur, sedan Sukkot och slutligen Shemini At-zeret/Simchat Tora.

Rosh Hashana är det judiska nyåret som i Bibeln kallas ”en dag med basunklang”. I samband med Rosh Hashanah blåser man därför i shofar. Foto: James MacDonald

Rosh Hashana är det judiska nyåret som firas den första och andra dagen av den judiska månaden Tishri, och går av stapeln i september eller oktober enligt den gregorianska kalendern. Rosh Hashana, det judiska nyåret benämns inte uttryckligen vid det namnet i Bibeln, men i 3 Moseboken 23:23-25 uppmanas Israels folk: ”I sjunde månaden, på första dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra, och ni ska offra eldsoffer åt Herren.” I 4 Mosebok 29:1 kallas högtiden ”en dag med basunklang”, och i samband med Rosh Hashanah blåser man därför i shofar. Det traditionella judiska nyåret inleder jordbrukscykeln av sådd, växt och skörd och en sed har blivit att äta äpplen doppade i honung i hopp om ett gott, och sött – nytt år. Att blåsa i shofar är en biblisk symbol för uppvaknande, en alarmsignal som uppmanar till eftertanke – att reflektera över sitt liv och omvända sig. Berättelsen i 1 Moseboken som beskriver Isaks födelse läses i synagogor den första dagen av Rosh Hashanah medan berättelsen om hur Abraham var beredd att offra Isak läses dag två.

Viktigaste helgdagen

Yom Kippur, Försoningsdagen ”då himlen står öppen” enligt judisk tradition, infaller tio dagar efter den judiska nyårsdagen och är den viktigaste högtiden inom judendomen. De tio dagarna innan Försoningsdagen är dagar för omvändelse och rop till Gud. Enligt den gregorianska kalendern infaller Yom kippur den 16 september i år och börjar firas på kvällen innan. Under biblisk tid bar översteprästen under Yom Kippur, iklädd en linneklädnad, fram offer i templet i Jerusalem och bekände sina egna och folkets synder. Nu när templet i Jerusa-lem inte finns firas försoningsdagen genom allmän fasta, böner, gudstjänster och genom att man ber människor och Gud om förlåtelse för fel och misstag som man gjort under det gångna året.

Sukkot, lövhyddohögtiden, infaller fyra dagar efter Yom Kippur och varar i sju dagar. Det hebreiska ordet sukkot betyder hyddor. Under högtiden bygger man lövhyddor under bar himmel för att minnas de tillfälliga bostäderna under ökenvandringen från Egypten till det utlovade landet. I hyddan äter man och sover under högtiden. Sukkot avslutas med två separata helgdagar, Shemini Atzeret och Simchat Tora. I Israel firas dessa högtider på samma dag, medan de är separata dagar i diasporan; försking-ringen. Shemini Atzeret kan översättas ”den åttonde samlingsdagen”.

Simchat Torah; Glädje över lagen, avslutar och inleder den årliga cykeln av offentliga Torah-läsningar och är en del av högtiden Shemini Atzeret. Torah-rullarna tas ut från sy-nagogan och läses under under glädjefylld sång och dans. Efter Simchat Torah är det två månader till nästa högtid, som är Chanukka.