Omfattande bränder i Jerusalem och i södra Israel

Brandbomber från Gaza orsakade en rad bränder i södra Israel under augusti månad. Dessutom förstörde en storbrand utanför Jerusalem – som polisen misstänker vara anlagd – tusentals hektar skogs- och jordbruksmark.

Brandutredare såg växande bevis för att den massiva branden i Jerusalem i augusti var anlagd. Foto: Amos Luzon

I slutet av augusti antändes ett tiotal bränder i bland annat Eshkol-regionen i södra Israel efter att brandballonger hade skjutits upp från Gaza. Israels försvarsmakt svarade med luftangrepp mot lokaler som Hamas använde till vapenfabriker och vapenträning. Våldet eskalerade trots att Israel meddelade att landet skulle lätta på restriktioner för Gaza-området, inklusive utökad införsel av varor och utrustning för internationella civila projekt. Även i början av augusti utsattes södra Israel för brandballonger från Gaza som orsa-kade bränder som spred sig i skogar i närheten av Gazaremsan, bland annat tre bränder i Kissufim-skogen och en brand nära samhället Be’eri. Gaza-bor har skjutit upp tusentals brandbomber via ballonger mot södra Israel under de senaste tre åren, bränt tusentals hektar skogs- och åkermark, dödat otaliga djur och or-sakat betydande skador på jordbruksfält samt naturreservat och privat egendom.

Present till Irans president

Brandattackerna i Gaza i början av augusti kom några timmar efter att Hizbollah avfyrat raketer från södra Libanon mot norra Israel, för första gången på flera år. Attackerna sammanföll i tid med att Irans nye president Ebrahim Raisi svors in och i direkt anslutning till sin installation träffade representanter för Hamas och Hizbollah, bland annat Hizbol-lahs vice generalsekreterare Naim Qassem och Hamas-ledaren Ismail Haniyeh. Både Hizbollah och Hamas är Iranstödda terrorgrupper. En omfattande brand utbröt i mitten av augusti på Jerusalems sluttningar nära Beit Meir. Värmen och den starka vinden fick elden att sprida sig snabbt och tusentals invånare i omgivningen fick evakueras från sina hem. – Det är ett mirakel att inga hem brann ned, sade Israels brand- och räddningschef, Dedi Simchi. Brandutredare och polis såg bevis för att den massiva branden i Jerusalem var anlagd.

Tusentals hektar mark förstörd

Branden förstörde tusentals hektar planterad skog och naturlig skogsmark. Den hårda vinden skapade en eldstorm med lågor som var tiotals meter höga och eldens intensitet och spridningshastighet var den mest omfattande på decennier, enligt den israeliska trädplanterings- och miljöorganisationen Keren Kajemets skogvaktare Hanoch Tzoref, som har arbetat i området i 35 år. Branden skedde strax efter en brand i norra Israel som förstörde över hundratals hektar skog på Golanhöjderna. Brandens omfattning överträffade till och med Karmel-katastrofen år 2010, då 44 människor miste livet. Den här gången skedde inte några personskador och egendomsskadorna var minimala. Däremot var de ekologiska skadorna enorma. Otaliga unika växter och buskar gick förlorade och hundratusentals små däggdjur och insekter omkom – myror, gräshoppor, skalbaggar, spindlar, maskar, igelkottar, ormar, ödlor, sköldpaddor och kameleonter. Fåglar och däggdjur som kunde fly – gasellerna, dovhjortarna och rävarna måste nu hantera förlusten av sin livsmiljö. Personal på Keren Kajemet uppskattar att det kommer att ta mellan 25–40 år för skogarna att återhämta sig helt.