Diplomatisk kris mellan Polen och Israel

En diplomatisk strid mellan Israel och Polen eskalerade i augusti sedan Polen antagit en lag som hindrar överlevande från Förintelsen att återfå sin egendom. Lagen riktar sig inte enbart mot polska judar utan mot polacker i allmänhet, men en antisemitisk retorik har använts när lagen diskuterades.

Israels utrikesminister Yair Lapid (till vänster), vars far räddades undan Förintelsen av Raoul Wallenberg i Budapest, fördömde lagen som hindrar överlevande från Förintelsen att återfå sin egendom så fort den hade undertecknats av Polens president Andrzej Duda (till höger). Foton: Haim Tzach/Jakub Szymczuk

När kommunismen föll år 1989 öppnades möjligheten att återfå familjeegendomar men den nya lagen slår fast att alla administrativa beslut som fattades för 30 år sedan eller mer inte längre kan ifrågasättas. Det innebär att de som fråntogs fastigheter och företag under kommunisttiden och tidigare, inte längre kan kräva ersättning. Israels utrikesminister Yair Lapid, vars far räddades undan Förintelsen av Raoul Wallen-berg i Budapest, fördömde lagen så fort den hade undertecknats av Polens president Andrzej Duda. – Ikväll har Polen blivit ett antidemokratiskt och icke-liberalt land som inte hedrar den största tragedin i mänsklighetens historia. Vi får aldrig vara tysta. Israel och det judiska folket kommer definitivt inte att vara tysta, sade Israels utrikesminister Yair Lapid i ett utta-lande timmarna efter det polska beslutet. – I dag godkände Polen – inte för första gången – en antisemitisk och oetisk lag. Ikväll instruerade jag chargé d’affaires vid Israels ambassad i Warszawa att omedelbart åter-vända till Israel för konsultationer på obestämd tid, fortsatte han.

Stanna i Polen

Yair Lapid meddelade samtidigt att den nya ambassadören i Polen, som snart skulle åka till Warszawa, i nuläget inte kommer att åka till Polen. Utrikesdepartementet rekommen-derade samtidigt den polska ambassadören i Israel att stanna på semester i sitt land. – Denna tid bör användas för att förklara för folket i Polen betydelsen av Förintelsen för medborgarna i Israel och i vilken utsträckning vi kommer att vägra att tolerera förakt för minnet av Förintelsen och dess offer, sade utrikesminister Lapid. Samtidigt försvarade Polens regeringschef Mateusz Morawiecki den nya lagstiftningen och sade att den kommer att avsluta en period av kriminella övergrepp i hans land. Modern forskning visar att tusentals polacker riskerade sina liv för att hjälpa judar under Förintelsen, samtidigt som tusentals andra polacker aktivt deltog i Förintelsen. Polen har fler personer än någon annan nation – mer än 7 000 – som av Förintelsemu-seet Yad Vashem fått utmärkelsen ”Rättfärdig bland nationerna”, vilken Israel använder för att hedra icke-judar som riskerade sina liv för att rädda judar från Förintelsen.

Diplomatisk kris

Den senaste stora diplomatiska krisen mellan Israel och Polen utbröt 2018 när Warszawa lanserade en lag som många i Israel betraktade som ett försök att undertrycka diskussion om brott som polacker begick mot judar under den tyska ockupationen under andra världskriget. Än så länge har lagen inte implementerats men i februari i år beslutade en domstol i Warszawa att Barbara Engelking och Jan Grabowski, redaktörer för en bok om Förintelsen, måste be om ursäkt för att de i sin bok återgav påståenden från bybor att borgmästaren Edward Malinowski överlämnade judar åt nazisterna. En högre domstol beslutade i början av augusti att de två Förintelseforskarna inte behöver be om ursäkt. Polen hade en judisk befolkning på omkring 3,3 miljoner judar innan de systematiska utrotningarna i samband med Nazi-tysklands ockupation av landet utplånade omkring tre miljoner av dem. Förintelselägren Auschwitz, Beltzec, Chelmno, Sobibor och Treblinka – de läger som mördade flest judar under Förintelsen – låg alla i Polen eftersom de flesta offren fanns där.

Sexdagarskriget startskott

Efter andra världskriget fanns det endast omkring 300 000 judar kvar i landet. Många av de polska judar som överlevde Förintelsen utsattes för våld och förföljelse av den polska befolkningen, vilket fick många att emigrera. Andra dolde sin judiska identitet av rädsla för förföljelse. 1968 fanns det endast 25 000 judar kvar i Polen. I mars samma år inledde kommunistregimen en antisemitisk kampanj som ledde till att omkring 13 000 av dessa judar emigrerade efter att ha trakasserats på arbetsplatser och lärosäten. Kampanjen började strax efter sexdagarskriget 1967. Fram tills dess hade Sovjet bra re-lationer med Israel. När Israel vann över arabstaterna, Sovjetunionens allierade, blev det startskottet för en antiisraelisk kampanj som i Polen även blev antisemitisk. I Polen blan-dades detta med gammal kyrklig antisemitism, tillsammans med en polsk nationalism.