Israel som fått smeknamnet ”Startup Nation” ligger i topp i världen när det gäller antalet nystartade företag per medborgare. I Israel startas årligen 1 företag per 1400 personer, vilket ska jämföras med Frankrike som har 0,112 nystartade företag per samma antal invånare. Tyskland har 0,056 startups per 1400 invånare medan motsvarande siffra för Storbritannien är 0,21.

Teknologiföretag som Facebook, Apple, IBM och Microsoft har alla valt att upprätta centrum för forskning och utveckling i Israel. Judar, som bara utgör 0,2 procent av världens befolkning, har tilldelats över 20 procent av alla Nobelpriser.

En orsak till denna utveckling är exemplets makt och att framgång smittar av sig. Israel är dessutom en mycket liten plats vilket underlättar kommunikation. Landets utsatta läge och befolkningens vana att möta stora utmaningar har bekräftat ordspråket att nöden är uppfinningarnas moder.

Israels innovationskultur och tekniska inflytande runt om i världen hänger även samman med att landet tvingats av att prioritera sin försvarsindustri för sin överlevnad. Militärtjänsten utbildar ledare som får stort ansvar och tänker utanför boxen. Tekniska innovationer som har skapats för att försvara landet når sedan en civil marknad. Israels underrättelsetjänst ligger i framkant när det gäller cyberspionage som i sin tur knoppar av sig till IT-industrin.

Behov, brist och svårigheter har gett Israel en överlevnadsstrategi som efterfrågar lösningar som både är kreativa och snabba.  En hög nivå av kunskapsdelning mellan de olika aktörerna i Israel bidrar till snabb utveckling och efterfrågade lösningar som hjälper globala företag.

Som en förföljd grupp har judar alltid varit tvungna att jobba hårdare för att nå toppen. Judiska familjer har alltid betonat utbildning och den judiska kulturen främjar kritiskt tänkande, analys och debatt.

Under nästan 2000 år av förskingring har judar behövt läsa och studera för att utöva sin judendom. Läs- och skrivkunnighet hindrade dem från att bli assimilerade och läskunnighet och ekonomisk utveckling hänger ihop. Judarnas utanförskap har gett judar en skepsis som både kan ifrågasätta myndigheter och etablerade ”sanningar”.