En värld som minns Förintelsen

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) förenar regeringar och experter för att stärka och främja utbildning, forskning och minnet av Förintelsen. Målet är en värld som inte glömmer Förintelsen och en värld utan folkmord.

Professor Yehuda Bauer, tidigare ordförande för Yad Vashem Research Institute i Jerusalem, är hedersordförande i IHRA. Foto: Heinrich-Böll-Stiftung

De 35 medlemsländerna förbinder sig upprätthålla åtagandena i Stockholmsdeklaration, grunddokumentet för IHRA. Deklarationen var resultatet av ett Internationellt forum som hölls i Stockholm den 27–29 januari år 2000 på initiativ av Sveriges förre statsminister Göran Persson år 1998. I forumet deltog representanter för 46 regeringar inklusive 23 stats- eller premiärministrar och 14 vice premiärministrar eller ministrar.

Förutom regeringar är såväl statliga som icke-statliga organisationer knutna till IHRA. Professor Yehuda Bauer, tidigare ordförande för Yad Vashem Research Institute i Jerusalem, är hedersordförande. Historikern Wichert ten Have, tidigare chef för Förintelse- och folkmordsstudier vid nederländska institutet för studier av krig, förintelse och folkmord, är rådgivare till IHRA.

Medlemsländerna förbinder sig att genomföra en nationell policy till stöd för utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen, samt att göra sina arkiv om Förintelsen mer tillgängliga för allmänheten.

Internationell politisk samordning

Medlemsländerna arbetar även för en internationell politisk samordning som stärker samhällenas moraliska engagemang och för att bekämpa växande förintelseförnekelse och antisemitism. IHRA har utöver sina 35 medlemsländer även 8 observatörsländer.

Ordförandeskapet för IHRA innehas av ett medlemsland. Den 1 mars 2022 övertog Sverige ordförandeskapet med ambassadör Ann Bernes som ordförande. Kroatien kommer att bli ordförande från 1 mars 2023.

Huvudkontoret inrättades den 11 mars 2008 i Berlin, Tyskland för att säkerställa kontinuitet mellan IHRA-ordförandeskapen och för att stödja IHRA-experternas och medlemsländernas verksamhet. Kathrin Meyer, som har en doktorsexamen i historia specialiserad på denazifiering och omskolning i Tyskland efter 1945, har varit IHRA:s generalsekreterare sedan 2008.

Under perioden 2018 – 2024 fokuserar IHRA:s experter och politiska representanter sina ansträngningar på att motverka omskrivningar av Förintelsen och värna om den historiska berättelsen.

Hedra dem som gjorde motstånd

IHRA tillhandahåller ett forum för medlemsländerna att kommunicera om sina specifika nationella erfarenheter och sedan arbeta tillsammans med motsvarigheter för att utveckla internationella bästa praxis som är känslig för nationella sammanhang.

Stockholmsdeklarationen slår fast att länderna ”måste stärka våra folks moraliska engagemang och våra regeringars politiska engagemang för att säkerställa att framtida generationer kan förstå orsakerna till Förintelsen och reflektera över dess konsekvenser…” Deklarationen uppmuntrar studiet av Förintelsen i alla dess dimensioner och främjar utbildning om Förintelsen i skolor och universitet, i samhällen och i andra institutioner och uppmuntrar till att hedra minnet av Förintelsens offer och dem som stod emot nazismen.

”Vi delar ett åtagande att kasta ljus över Förintelsens fortfarande förtäckta skuggor. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta öppnandet av arkiv för att säkerställa att alla dokument som rör Förintelsen är tillgängliga för forskare”, slår Stockholmsdeklarationen fast och betonar vikten av att hedra alla dem som gjorde motstånd mot nazisterna, ”särskilt de rättfärdiga bland nationerna, och andra som skyddade eller försökte rädda dem som var i fara. Deras osjälviska mod borde inspirera oss alla att försvara varje människas värdighet”.

Källa: IHRA