FN hyllar arabvärldens FN-trots

I vår är det 75 år sedan staten Israel bildades i enlighet med det beslut som FN:s generalförsamling fattade den 29 november 1947. 75 år efter att FN:s delningsplan antogs i generalförsamlingen röstade nuvarande plenum den 30 november för att hylla palestiniernas förkastande av det historiska FN-beslutet.

I sitt tal i FN:s generalförsamling visade Israels FN-ambassadör Gilad Erdan bilder på judiska flyktingar som tvingades lämna sina arabiska hemländer efter FN-beslutet i november 1947. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Arabvärldens beslut att trotsa FN och försök att eliminera den nybildade judiska staten beskrivs av palestinierna som ”Nakba”, det arabiska ordet för katastrof, vilket syftar på Israels bildande, arabernas misslyckade anfallskrig och den efterföljande palestinska flyktingkrisen.

Den judiska staten – som i sin tur erkände FN:s beslut – fick de närmaste åren ta emot omkring lika många judiska flyktingar på grund av att förföljelse i deras hemländer ledde till att de fick fly från de omgivande arab-länderna och från Iran.  

Den pro-palestinska FN-resolutionen som i november (2022) beklagade Israels födelse, passerade i generalförsamlingen via röstsiffrorna 90–30, medan 47 länder lade ned sina röster. FN:s generalförsamling röstade även för att minnas ”sjuttiofemårsdagen av Nakba” genom att bland annat anordna ett minnesevenemang i generalförsamlingssalen den 15 maj 2023 – det datum då Libanon, Syrien, Irak, Egypten och Jordanien, med stödtrupper från Saudiarabien, Libyen och Jemen, år 1948 anföll Israel och därmed förkastade FN:s delningsplan.

En av fem resolutioner

FN-resolutionen backades upp bland annat av de länder som trotsade FN-beslutet för 75 år sedan. Israel, Australien, Österrike, Kanada, Danmark, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och USA var bland de länder som röstade emot. Arabiska och muslimska stater som Israel har förbindelser med röstade för, inklusive Azerbajdzjan, Bahrain, Egypten, Jordanien, Marocko, Sudan och Förenade Arabemiraten, skriver Times of Israel.

Förslaget om att högtidlighålla Nakba var en av fem Israelfientliga resolutioner som lades fram vid ett och samma tillfälle. 15 FN-resolutioner har under 2022 riktats mot den judiska staten, jämfört med de 13 resolutioner som riktar sig mot länder i resten av världen, konstaterar UN Watch, en Genève-baserad icke-statlig organisation vars uppdrag är ”att övervaka FN:s prestationer enligt måttstocken i dess egen stadga”. Jämfört med omröstningar om liknande texter under tidigare år, ändrade flera länder sin omröstning till förmån för Israel, som Albanien, Costa Rica, Kroatien, Tjeckien, Indien, Italien, Rumänien, Slovakien, Sverige och Storbritannien. Australien, som tidigare röstat i försvar för Israel, gick dock i motsatt riktning.

Judiska flyktingar

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan påpekade att generalförsamlingens resolutioner endast syftade till att skylla alla problem i Mellanöstern på Israel samtidigt som palestinierna fritas från allt ansvar för sin egen situation.
– Inom dessa resolutioner har palestinierna planterat en klausul som visar för alla deras förvrängda vision av sanning, nämligen en begäran om att markera sjuttiofemårsdagen av Israels etablering med ett högnivåevenemang i generalförsamlingens kammare. Det var 75 år sedan som församlingen röstade om resolution 181, genom vilken det internationella samfundet uttryckte sitt stöd för en judisk stat, vilket endast ledde till att fem arabiska arméer försökte förstöra och förinta Israel, påpekade han.

En dag före FN-omröstningen invigde Erdan en utställning, första i sitt slag vid FN:s högkvarter i New York, som dokumenterar arabvärldens utvisning av judarna. Förutom bilder från utvisningarna innehåller den även historisk dokumentation och foton som illustrerar livet för judiska samhällen i arabländerna och i Iran.

År 2014 beslutade Knesset att officiellt minnas utvisningen av judar från arabiska länder och från Iran. Datumet den 30 november valdes för det officiella minnet – en dag efter den 29 november, dagen då delningsplanen antogs av FN. Från FN-podiet påminde Gilad Erdan om att de judiska samhällen som tvingades fly inte gjorde uppror mot det internationella samfundets beslut och de försökte heller inte förinta ett annat folk.