En fantastisk utveckling – mot alla odds

Trots återkommande krig, bojkotter och terrorangrepp har Israel utvecklats till en ekonomisk stormakt, med flest antal nystartade företag per invånare och högst andel vetenskapsmän, tekniker och ingenjörer per capita i hela världen. Decennier av verkningslös arabisk bojkott har fått en rad arabländer att omvärdera sin relation till landet.

Byggnaderna Time Tower och Amot Atrium Tower i Ramat Gan, Tel Aviv, som är Israels diamantdistrikt. Israel är i dag en av världens största exportörer av slipade diamanter. Foto: Yan Nasonov

När andra världskriget avslutades 1945 fanns det drygt 600 000 judar i det Brittiska palestinamandatet. Så fort staten Israel bildades i maj 1948 anföll omgivande arabstater den lilla judiska befolkningen, där många var överlevande från Förintelsen. Efter självständighetskriget har Israel tvingats försvara sig i fem ytterligare krig där arabiska styrkor utanför de palestinska områdena försökt att besegra Israel: Suez-kriget (1956), Sexdagarskriget (1967), Yom kippur-kriget (1973), Libanon-kriget (1982) och Andra Libanon-kriget (2006). Krigföringen har även inkluderat ekonomisk bojkott. Arabförbundet tillsatte kort efter förlusten år 1948 en särskild ”bojkottkommitté” som började organisera den ekonomiska krigföringen mot Israel. Bojkotten stoppade israeliska fartyg och icke-israeliska fartyg med last till och från Israel i Suezkanalen, vägrade att handla med Israel, vägrade att sälja olja från arabländerna till Israel. Arabländerna vägrade också flygplan på väg till eller från Israel att landa, förbjöd tillträde till arabiska hamnar för alla fartyg som besökt israeliska hamnar, vägrade att släppa in besökare med pass försedda med israeliskt visum, bojkottade utländska företag som investerade i Israel eller har filialer i Israel och bojkottade internationella konferenser där Israel deltog.

Judisk ras oacceptabelt

Bojkottkommittén ställde frågor till företag som gjorde affärer med någon arabstat om de hade en filial eller gjort investeringar i Israel, om de hade några judiska anställda, om några judar var direktörer, filialchefer eller firmatecknare och om företagets leverantörer hade judisk ras. Bojkottkommittén hotade med juridiska påföljder för företag som vägrade att samarbeta i denna arabiska rasdiskriminering. Från slutet av 1960-talet blev terrorverksamhet inne i Israel och mot judar i allmänhet, samt ekonomisk bojkott mot Israel och landets allierade världen över, en viktig del av arabvärldens strategi för att försvaga den judiska staten. Oljekrisen 1973 var ett direkt resultat av dessa påtryckningsmedel. BDS-rörelsen har i dag det uttalade målet att isolera Israel ekonomiskt och terrororganisationerna Hamas, Islamiska Jihad och Hizbollah utför i dag attacker mot civila israeler med ekonomiskt stöd från Iran.

Flest andel start ups

Under tiden som denna militära och ekonomiska krigföring har pågått mot Israel har landets ekonomiska och sociala utveckling varit enastående. Israel har i dag över nio miljoner invånare, har en högre BNP än en rad europeiska länder och är i dag ett högteknologiskt industriland med flest antal nystartade företag per invånare i hela världen. Landet har även högst andel vetenskapsmän, tekniker och ingenjörer per capita i hela världen. Israels ekonomi har gått från en traditionell jordbruksindustri för 30–40 år sedan, till en utvecklad high tech-industri med en rad nischade produkter. En del av de kibbutzer som började med jordbruk fortsatte sedan med att starta industrier. Det handlar exempelvis om miljöteknik, cyber-teknologi, samt sensorer och annan utrustning till fordonsindustrin. Bakgrunden till denna utveckling är bland annat att Israel efter oljekrisen fick svårt att köpa vapen från omvärlden på grund av arab-bojkotten mot länder som handlade med Israel. Det ledde till att Israel utvecklade egna vapen för att kunna försvara sig. Den high tech-industri som byggdes upp för att slippa vänta på vapenleveranser från tredje land ledde till högteknologiska kunskaper som sedan blev värdefulla även i det civila samhället. Israel är i dag en av världens största exportörer av slipade diamanter och är en stor exportör av högteknologisk utrustning och läkemedel. Israel är det enda land i världen där ökenutbredningen drivs tillbaka bland annat genom återplantering av skog och landet är även världsledande inom solenergi.