Arkeologi avslöjar ockupationsmakter

Jerusalem är staden som har varit ockuperad av bland annat babyloniska, grekiska, romerska, bysantiska, arabiska och mamlukiska riken. Även korsfararstaten, ottomanska riket och brittiska imperiet har dominerat området. Arkeologiska fynd bekräftar deras närvaro.

Delar av Döda havs-rullarna som hittades i grottor i Qumran vid Döda Havet. Foto: Osama Shukir Muhammed Amin

Jerusalem har i 3 000 år aldrig varit huvudstad i något annat land än Israel, trots att en rad världsherravälden har dominerat området. Arkeologiska fynd i Israel bekräftar gång på gång denna närvaro och verifierar även den bibliska historien. I slutet av förra året berättade Israels myndighet för utgrävningar, att ett 2000 år gammalt judiskt ritualbad hade hittats i samband med en arkeologisk utgrävning vid foten av Olivberget. Då hittades ett underjordiskt hålrum från Jesu tid, som identifierades som ett ritualbad från det andra templet. Upptäckten av ritualbadet bekräftade troligen platsens gamla namn, Getsemane (Gat Shemanim, ”oljepress”). På denna plats nära Jerusalem producerades rituellt ren olja, och för att kunna arbeta fram rituell ren olja måste personen själv rena sig i ett ritualbad, en mikve. Utgrävningen avslöjade också resterna av en tidigare okänd kyrka som grundades i slutet av den bysantinska perioden som förstördes under 1100-talet, troligen som ett resultat av den sunnimuslimska erövringen av Jerusalem år 1187 då sultanen Saladin beordrade rivning av kyrkor och byggnader på Olivberget.

Kung Davids garderob

I slutet av januari presenterade israeliska myndigheter arkeologiska fynd som ger en inblick i kung Davids och kung Salomos garderob. Under utgrävningar i Timna-dalen – ett gammalt kopparproduktionsområde i södra Israel – hittade forskarna rester av vävt tyg, en tofs och fibrer färgade med kunglig purpur. Fynden daterades som 3000 år gamla, vilket motsvarar de bibliska kungarna David och Salomo i Jerusalem. Färgämnet, som produceras av blötdjur som finns i Medelhavet mer än 300 km från Timna, nämns ofta i Bibeln. Det här är första gången som purpurfärgade textilier från järnåldern har hittats i Israel. Arkeologerna identifierar kopparproduktionscentret i Timna som en del av de tidiga edomiterna, ett semi-nomadfolk som fanns i södra Israel och som antas ha varit de som skötte kopparproduktionen.

1500 år gammal kyrka

Ungefär samtidigt berättade Israels utrikesdepartement om en 1500 år gammal sten med en grekisk inskription som ursprungligen suttit i en kyrklig entré från den sena bysantinska perioden. Inskriptionen ”Kristus född av Maria” hittades av Israels antikvitetsmyndighets utgrävningar i byn et-Taiyiba i Jezreel-dalen. Theodosius, som texten hänvisar till som byggnadens grundare, var en av de första kristna biskoparna. Han var regional ärkebiskop i metropolen Bet She’an, till vilken et-Taiyiba tillhörde. Annars är ett av de mest spektakulära arkeologiska fynden i Israel Dödahavsrullarna, som hittades år 1947 i Qumran. Det viktigaste fyndet var en fullständig version av Jesaja bok, daterad till ca 160 år före vår tideräknings början. Tidigare var de äldsta tillgängliga handskrifterna av hela den hebreiska Bibeln från 1000-talet efter Kristus. Fynden i Qumran gjorde att man fick tillgång till handskrifter som var mer än 1 000 år äldre, till och med före Jesu födelse. När forskare jämförde hela Jesaja-rullen med kopior som var drygt tusen år äldre såg man att det var samma ord och samma meningar, givet att man inte har vokaler i Qumran-rullen.