Abbas lovar palestinska val

Den 15 januari aviserade den palestinska myndighetens ledare Mahmoud Abbas att de första valen på 15 år ska hållas på de palestinska områdena. När Abbas valdes till president den 9 januari 2005 valdes han för en fyraårsperiod och skulle egentligen ha slutat redan i januari 2009.

Den palestinska myndighetens ledare Mahmoud Abbas lovar nu att de första valen på 15 år ska hållas på de palestinska områdena. Foto: Kremlin.ru

Enligt Mahmoud Abbas ska ett lagstiftningsval hållas den 22 maj, ett presidentval ska ske den 31 juli medan ett val till det palestinska parlamentet ska hållas den 31 augusti i år.  Det senaste valet till det palestinska lagstiftningsrådet hölls den 25 januari 2006. Efter splittringen mellan Hamas och Fatah år 2007 upphörde lagstiftningsrådet att fungera. Valen i januari 2006 ledde nämligen till öppet krig mellan Hamas och Fatah. Över 600 palestinier dödades i dessa strider. Sedan presidentvalet år 2005 styrs den palestinska myndigheten av president Mahmoud Abbas som tillhör Fatah. Gaza styrs sedan 2007 av Hamas och den palestinska myndigheten har ingen auktoritet över detta område. Israels regering gav i januari 2006 klartecken till araberna i östra Jerusalem att delta i det palestinska parlamentsvalet. Däremot tilläts inte Hamas att bedriva någon valrörelse i staden, med hänvisning till organisationens stadgar om att utplåna staten Israel.

Terrorklassad

Hamas styre i Gaza har inte erkänts internationellt och rörelsen har av EU och USA klassats som en terroristorganisation. De palestinska valen skulle ha hållits år 2009, men stoppades av osämjan mellan Fatah och Hamas. I samtal i Egypten år 2009 diskuterades möjligheten att hålla val senast i januari 2010, utan framgång. Ett preliminärt valdatum sattes därefter till maj 2012, men även detta val sköts på framtiden. I april 2014 deklarerades att allmänna val skulle hållas senast i december 2014 enligt en överenskommelse mellan Fatah och Hamas, men valet flyttades återigen fram på obestämd tid. I oktober 2017 undertecknade Hamas och Fatah ett nytt försoningsavtal där Hamas enades om att upplösa enhetsregeringen i Gaza och hålla allmänna val i slutet av 2018, men även detta val ställdes in. Även de val som var planerade till februari och mars 2021 har skjutits på framtiden.

Skepsis mot valet

En enkät i december 2020 som gjordes av Palestinian Center for Policy and Survey Research visade att 52 procent av den palestinska befolkningen inte trodde att de palestinska valen skulle bli rättvisa och fria. Om Hamas vann, trodde 76 procent av dem som besvarade enkäten att Fatah inte skulle acceptera resultatet. 58 procent trodde i sin tur att Hamas skulle avvisa en Fatah-seger. Många trodde inte valen skulle bli av överhuvudtaget. Samtidigt som de palestinska områdena förbereder sig för val kommer det fjärde valet på fyra år att hållas i Israel. Anledningen är att Knesset misslyckades med att godkänna statsbudgeten 2020 inom den tidsfrist som krävdes. Valet i mars förra året var ett resultat av de politiska återvändsgränder som uppstod efter valen i april och september 2019, där ingen partiledare lyckades få stöd av en majoritet i Knesset för en regering.

1,9 miljoner araber

Valet kommer att hållas den 23 mars 2021. 1,9 miljoner araber med israeliskt medborgarskap har de senaste åren kunnat delta i valen till Israels parlament. Arab-majoritetens gemensamma lista blev i förra årets val tredje största parti med 15 platser i Knesset. Utan en samlingsregering skulle därmed en regeringsbildare vara beroende av passivt stöd från Arabiska listan, vilket är kontroversiellt eftersom en sådan regering skulle vara handlingsförlamad vid en eventuell konflikt med Gaza.