Uppfinning skapar vatten av luft

Israeliska forskare har lyckats skapa dricksvatten direkt från luften. Det är det israeliska företaget Watergen som har utvecklat en teknik för att producera vatten från luft.

Watergens patenterade teknologi skapar högkvalitativt dricksvatten ur luften. Foto: Watergen

Watergens patenterade teknologi skapar högkvalitativt dricksvatten ur luften. Produktionen av dricksvatten från luftfuktighet beskrivs av företaget som ”en av de viktigaste och mest innovativa vattenutvinningslösningarna som finns tillgängliga idag” eftersom halva världens befolkning inom ett decennium kommer att bo i områden utan tillgång till rent, färskt och säkert dricksvatten. Luft är en renare bärare av vatten än vad marken är och vattenproduktion från luften eliminerar behovet av grundvattenpumpning och rädslan för markförorening. Dricksvatten från luften eliminerar även behovet av kolintensiva leveranskedjor, miljöfarligt plastavfall och vatten på flaska. Watergens utrustning för vattentillverkning använder en serie filter för att rena luften från damm och smuts. Efter att luften sugits in och kylts för att få fram dess fuktighet, tillsätts mineraler i samband med att vattnet omvandlas till rent dricksvatten. Watergens hushållsapparat utsågs till årets produkt år 2020 vid en mässa i Las Vegas som årligen uppmärksammar teknikbranschens smartaste heminnovationer. Via en patenterad värmeväxlingsteknik producerar apparaten upp till 30 liter dricksvatten dagligen. Vattnet som produceras är ofta av högre kvalitet än vatten som rinner genom filtreringssystem kopplade till kommunala vattenledningar.

60 länder

Den mest storskaliga versionen kan producera upp till 5 000 liter rent vatten om dagen och kräver inte någon annan infrastruktur än vanlig elförsörjning. Watergen har levererat sina maskiner till över 60 länder, både till utvecklingsländer som saknar infrastruktur för vatten, som Indien och Uzbekistan, men även till områden i utvecklade länder som lider av torka, som Kalifornien, skriver Times of Israel. Watergens produkter hade ursprungligen militära syften och grundades år 2009 av entreprenören och den tidigare militärbefälhavaren Arye Kohavi. Syftet var att förse soldater runt om i världen med vatten. När miljardären Michael Mirilashvili köpte företaget år 2016 bytte företaget fokus mot att möta människors behov av vatten i efterdyningarna av naturkatastrofer. Watergen har skapat en serie produkter som är anpassade till olika situationer och används i dag på flertalet kontinenter runt om i världen av försvarsmakter och av offentlig och privat sektor.

Förser indianstam med vatten

Företagets huvudkontor ligger i Petah Tikva utanför TelAviv och företaget har ett dotterbolag i USA som heter ”Watergen USA”. I USA har Watergen bland annat installerat en generator för en indianstam i Navajo Nation i Arizona för att hjälpa dem att hantera svår vattenbrist. Nästan 10 000 familjer över hela Navajo Nation saknar tillgång till rinnande vatten eftersom grundvattnet har förorenats som ett resultat av mångårig gruvdrift och en förödande torka som drabbat västra USA. Watergens utrustning producerar här upp till 800 liter renat dricksvatten per dag, beroende på klimatförhållanden.