Sukkot – en högtid som inkluderar hedningarna

På biblisk tid skulle 70 tjurar slaktas för alla världens nationer under Sukkot. Högtiden är den enda av Herrens högtider som inkluderar alla nationer och folkslag.
I början av oktober kom 3000 delegater från 90 nationer till Israel för att fira lövhyddohögtiden tillsammans med Internationella kristna ambassaden i Jerusalem.

Ett 90-tal nationer var representerade när Internationella kristna ambassaden i Jerusalem arrangerade en marsch i Israels huvudstad i samband med lövhyddohögtiden i början av oktober. Foto: Elida

Sukkot, eller lövhyddohögtiden, är en judisk högtid som infaller den 15:e i månaden Tishri i den judiska kalendern, vilket motsvarar september/oktober i den gregorianska tideräkningen.

Högtiden, som firar minnet av att Gud skyddade Israels barn när de färdades i öknen från Egypten till det utlovade landet, präglas av glädje och lycka. Den firas i sju dagar genom att bo under bar himmel i en sukka – hyddor med tak som består av löv – och avslutas med ytterligare två helgdagar, Shemini Atzeret och Simchat Tora.

Shemini Atzeret firas i enlighet med 4 Mosebok 29:35: ”På åttonde dagen ska ni hålla en högtidssamling. Då ska inget arbete utföras”. Under Simchat Tora firas att man har fått Torah med dans och glädje. Dagen markerar att man har läst ut Torah och börjar om på nytt.

Alla nationer

På biblisk tid skulle 70 tjurar slaktas under Sukkot, för alla världens nationer. Lövhyddohögtiden var tillsammans med påsk (pesach) och pingst (shavuot) en av de tre vallfartshögtider då Israels barn skulle samlas i Jerusalem.

Sakarja 14:16-19 beskriver hur alla nationer i samband med Herrens dag kommer att fira Lövhyddohögtiden i Jerusalem. ”Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden.

Ett 90-tal nationer var representerade när Internationella kristna ambassaden i Jerusalem arrangerade en marsch i Israels huvudstad i samband med lövhyddohögtiden i början av oktober.

Jerusalem-marschen arrangerades för 68:e gången i Israels huvudstad och tusentals deltog i marschen medan uppskattningsvis lika många åskådare följde marschen från sidan när den i sakta mak ringlade sig igenom de centrala delarna av staden.

3000 delegater

Det första direktflyget någonsin till Israel från Fiji Airways hade tagit hundratals delegater från Stillahavsön Fiji till Ben Gurion flygplats inför Internationella kristna ambassadens Sukkot-firande. Fiji planerar för att flytta sin ambassad till Jerusalem i början av nästa år.

– Etableringen av ambassaden representerar en viktig milstolpe i Fijis diplomatiska förbindelser med Israel, sa en taleskvinna från Fijis premiärministerkontor till Reuters i ett mejl nyligen. En delegation under ledning av vice premiärminister Villiame Gavoka deltog även i Jerusalemmarschen.

Dagen innan Jerusalem-marschen ägde rum anordnades en stor samling med 3000 delegater i Pais Arena i Jerusalem där Israels underrättelseminister Gila Gamliel talade och Israels president Isaac Herzog skickade en videohälsning.