Simchat Torah

Simchat Torah är en högtid som handlar om att glädja sig över lagen. Den judiska helgdagen markerar avslutningen på den årliga cykeln av Torah-läsningar, liksom inledningen av nästa årscykel.

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Simchat Torah, som i år inleddes på kvällen den 10:e oktober, är en del av den judiska högtiden Shemini Atzeret som följer omedelbart efter Sukkot-högtidens sju festdagar på hösten. Firandet sker i synagogan med högläsning från Torahn under en kvällsgudstjänst, med en påföljande morgongudstjänst.
Festligheterna börjar med kvällsgudstjänsten då alla synagogans Torah-rullar tas ut ur arken och bärs runt i synagogan. Ofta fortsätter glädjescenerna med Torah-rullarna utanför synagogan där dansen och sången kan fortsätta på gatorna långt ut över kvällen.
I många synagogor åtföljs denna ceremoni av sånger om Torahn, Guds godhet, messiansk längtan och böner om att återupprätta Davids hus och templet i Jerusalem.

Glädjefest

Under kvällen läser många judiska församlingar en del av slutet av 5 Mosebok 31 som inleds ”Detta är den välsignelse som Mose uttalade över Israels barn före sin död…”
Under morgongudstjänsten dagen därpå öppnas arken åter för högläsning från Torahn, då slutet av 5e Mosebok läses högt, åtföljt av inledningen av 1 Mosebok.
Vid varje tillfälle när arken öppnas lämnar gudstjänstbesökarna sina platser för att dansa och sjunga med Torah-rullarna i famnen i en glädjefest som kan pågå i flera timmar.
Shemini Atzeret är en två dagars helg där den första dagen kallas ”Shemini Atzeret” och den andra dagen ”Simchat Torah”. I Israel firas Shemini Atzeret och Simchat Torah under samma dag.
På 1900-talet kom Simchat Torah att symbolisera medvetenheten om en judisk identitet. I synnerhet Sovjetunionens judar firade högtiden stort på Moskvas gator. Den 14 oktober 1973 deltog mer än 100 000 judar i ett möte i samband med Simchat Torah i New York i solidaritet för refusniks och sovjetiska judar.