Adaktusson: För vidare Israel-engagemanget

– Utmaningen idag är att föra vidare det Israel-engagemang som kristna i min generation har haft, till kommande generationer, säger Lars Adaktusson, som varit SVT:s korrespondent i Mellanöstern.
Han menar att decennier av ensidig medierapportering och en invandring från länder där befolkningen har matats med antisemitiska föreställningar sedan barnsben har fått en antisemitism att blomma upp som på ett sätt som ingen hade kunnat föreställa sig.

– När västvärlden kräver en tvåstatslösning och erkännandet av en palestinsk stat innebär det att ett av de värsta terrordåd som någonsin utförts belönas politiskt, menar Lars Adaktusson. Foto: Richard Eriksson

Lars Adaktusson konstaterar att terrorattacken den 7:e oktober enligt Hamas var inledningen på ett nytt skede där budskapet var att detta skulle fortsätta.
Om då Israel inte tar detta på allvar och ser till att Hamas terror inte kan fortsätta vore oansvarigt, menar Lars Adaktusson som noterar att det självklara ansvaret som ligger på Hamas inte finns med i den allmänna debatten.
– Det ställs inga krav på Hamas. Det är ingen tvekan om att huvudansvaret för det mänskliga lidandet ligger hos dem. Därmed inte sagt att Israel, under extremt svåra förhållanden, inte har begått fel. Det räcker att se den inrikespolitiska debatten i Israel för att se att så är fallet, men huvudansvaret ligger på den terrorsekt som startade det här kriget. Det är så uppenbart, men det har försvunnit helt.
– Ingen av oss kommer undan vad som händer i Gaza. Det är fruktansvärt, en mänsklig tragedi och det mänskliga lidandet är oerhört. I skildringen av det som sker har det skett en väldig kantring när det gäller fördelningen av ansvar. Det som hände den 7:e oktober har försvunnit i det allmänna medvetandet.
– Frågan som måste ställas hur många döda hade det varit om inte Hamas hade startat kriget och medvetet använt sin befolkning som mänskliga sköldar. Hamas har medvetet agerat för att så många människor som möjligt ska dö, säger Lars Adaktusson som menar att dessa grundförutsättningar försvunnit både i den politiska debatten och i medierapporteringen.
– Israel har folkrätten på sin sida när det gäller att försvara sig mot terrorn och den fruktansvärda terrorgrupp som Hamas utgör.

Fel signaler

Lars Adaktusson menar att västvärldens krav på en tvåstatslösning och erkännandet av en palestinsk stat ger helt fel signal.
– Ett av de värsta terrordåd som någonsin utförts skulle då belönas politiskt. Det är en uppmuntran till den militanta islamismen och till terrorismen, säger han och menar att det är mycket som är märkligt i det som nu sker strax efter att världen precis insett att Israels utsatthet inte är påhittad, utan att den är högst verklig.
– Genom att inte framhålla Hamas ansvar bidrar man till att relativisera terrorismen och att bortse från att Hamas är en terrororganisation. Det är klart att det får konsekvenser. Att Hamas och Islamiska Jihad – tillsammans med övriga palestinska grupper – åkte till Moskva förra veckan för att enas, säger ju allt. Att Ryssland har en roll, att det är dit man åker, det är ju inget annat än bisarrt. Det säger ju allt. Det är sjukt.
SVT:s förre Mellanöstern-korrespondent menar att den här palestinska splittringen som har funnits är monumental.
– Den ledde till ett inbördeskrig. När splittringen är så total borde det vara ett skäl till att inse att en tvåstatslösning är en fullständigt orealistisk tanke. De rörelser som samlar folkets stöd är dessutom extremister, det är inte de mer moderata grupperna som har folkets stöd.

Har tagit chanser

Lars Adaktusson påpekar att Israel har tagit de möjligheter som funnits att hitta en fredlig överenskommelse.
– Det är ju Israel som varje gång det gäller är villiga till eftergifter. Det skedde år 2000 i Camp David med Clinton och Ehud Barak. Överenskommelsen var nära att gå i mål, i botten låg ett israeliskt ja till 95 procent av Västbanken och Gaza. Det var likadant år 2008 med Olmert som var beredd på att släppa Östra Jerusalem, konstaterar han.
– Det var stora eftergifter med ett enormt stort risktagande. Alla de här gångerna så har den palestinska sidan tackat nej. De har aldrig missat en chans att missa en chans. Hamas är en brutal terrorsekt där det religiösa inslaget, den militanta islamismen, har ett mycket starkare grepp om den här gruppens religiösa ideologi. Det är den religiösa extremismen som spelar störst roll. De har en islamistisk, muslimsk inställning att den judiska statsbildningen måste förintas och förgöras.
– De hatar Israel och det judiska folket utifrån ett religiöst motiv och mycket mer än önskan att ha en egen stat, säger Lars Adaktusson, som uttrycker en oro över att kristna församlingar ska ligga lågt i sitt israelengagemang av hänsyn till nykristna medlemmar med rötter i Mellanöstern.
– Utmaningen är att föra vidare det Israel-engagemang som kristna i min generation har haft till kommande generationer.