Shalvas grundare besöker Livets ord

Kalman Samuels, grundaren av Shalva, en israelisk organisation för vård, inkludering och delaktighet av personer med olika funktionshinder, besöker Livets ord den 7 april. Efter förmiddagsgudstjänsten kommer Shalva ha en utställning om sin verksamhet i Livets ords lokaler och kl. 13.30 anordnas en samling där Kalman Samuels och sångaren Sara Samuels, tillsammans med violinist och pianist, deltar.

Kalman, Yossi och Avi Samuels träffar president George W. Bush och hans fru Laura i Vita huset. Kalman Samuels besöker Livets ord den 7 april. Foto: Privat

The Shalva Band är ett israeliskt band som består av åtta funktionshindrade musiker som år 2005 bildades av Shalva. Bandet har uppträtt vid flera tillfällen i Israel och runt om i världen, inklusive konferenser, kulturella evenemang och i ceremonier i residenset för Israels president och premiärminister. Bandet fick stor uppmärksamhet år 2019 i samband med den israeliska deltävlingen inför Eurovision Song Contest.
Shalvas grundare Malki och Kalman Samuels son Yochanan Samuels och organisationens utvecklingsansvarige Eli Mandelbaum träffade en rad judiska och kristna organisationer i Sverige i början av 2023, då de bland annat besökte Livets ords minnesstund för Förintelsen i Uppsala och riksdagens minnesstund för Förintelsen i förstakammarsalen.
Shalva hjälper tusentals personer med funktionsnedsättning från spädbarn till vuxen ålder och deras familjer. Shalva har ett omfattande program med terapi, inkluderande utbildningsramar, arbetsträning, aktiviteter på fritiden och självständigt boende.

Blind och döv

Shalvas grundare Malki och Kalman Samuels ansåg att vården av barn med funktionsnedsättning inte bör överlåtas till familjen ensam och skapade en terapeutisk miljö där dessa barn kunde växa och frodas.
Starten skedde utifrån paret Samuels egen erfarenhet av att uppfostra sin son Yossi som vid elva månaders ålder blev blind, döv och akut hyperaktiv till följd av en felaktig vaccination. Många proffs och välmenande vänner föreslog att Yossi skulle placeras på en institution.
– Men min mamma vägrade och lovade Gud att om han hjälpte Yossi skulle hon ägna sig åt att hjälpa andra barn med funktionsnedsättning och deras familjer, berättar Yochanan Samuels.

Fullföljde löfte till Gud

När Yossi var åtta år – utan att ha någonsin kommunicerat överhuvudtaget – lyckades en specialpedagog tränga igenom Yossis tystnadsvägg via hebreisk fingerstavning. Hon lärde Yossi hans första ord och mamma Malki blev påmind om sitt löfte och med Kalmans hjälp grundades Shalva 1990.
Det som började som ett eftermiddagsprogram för åtta barn i en liten lägenhet har vuxit till ett nationellt center där tusentals människor med funktionshinder från spädbarn till vuxen ålder från hela spektrumet av det israeliska samhället blir betjänade.
Kalmans memoarer, Dreams Never Dreamed, släpptes på hebreiska i september 2019 och på engelska i maj 2020.