Så fungerar Israels rättssystem

Israels rättssystem är unikt i Mellanöstern i och med att det är fristående från den politiska makten. Högsta domstolen avgör om val till Knesset är lagenliga och gör bedömningar om politiska beslut som fattas angående statliga myndigheter är legala.

Högsta domstolen i Jerusalem avgör om val till Knesset är lagenliga och gör bedömningar om politiska beslut som fattas angående statliga myndigheter är legala. Foto: Israel tourism

Israels rättssystem utgör en separat och oberoende enhet vid Israels justitiedepartement och leds av Högsta domstolens (HD) president och landets justitieminister.

HD, som ligger i Jerusalem, har möjlighet att pröva överklaganden av beslut hos alla andra civila och militära domstolar, som tingsrätterna, arbets- och militärdomstolarna. HD avgör också om val till Knesset är lagenliga och gör bedömningar om politiska beslut som fattas angående statliga myndigheter är legala, vilket är unikt i världen. Politiska förslag att ändra på detta har skapat stora protester i Israel på senare tid.

Distriktsdomstolarna (District Curts) är domstolar på mellannivå och har rätt att döma i alla ärenden som inte faller under en annan domstols ansvar. I brottmål ska den åtalade riskera ett straff på minst sju års fängelse för att prövas av de sex distriktsdomstolarna. Det finns en sådan domstol i varje distrikt i Israel.

De flesta fall handläggs av en enda domare, även om domstolspresidenten kan välja att utse en panel med tre domare. Om den anklagade åtalas för ett brott som kan ge minst tio års fängelse och vid överklaganden från lägre domstolar prövas ärendet av tre domare.

Kommitté tillsätter domare

Förvaltningsdomstolar (Magistrate courts) är landets grundläggande rättegångsdomstolar i brottmål och civilmål och fungerar som trafikdomstolar, kommunaldomstolar och familjedomstolar. Dom släpps sju dagar efter rättegången och målen handläggs av en enda domare om inte domstolspresidenten beslutar om en panel med tre domare. Det finns 30 förvaltningsdomstolar i Israel.

Domare i Högsta domstolen, samt i distrikts- och förvaltningsdomstolarna, utses av en kommitté, som består av:
– Fyra politiker: justitieministern, en regeringsmedlem, två Knesset-ledamöter (en från koalitionen och en från oppositionen).
– Fem jurister: två ledamöter från Israels advokatsamfund, presidenten för Högsta domstolen och två andra domare i Högsta domstolen.

Kommittén leds av justitieministern. För distrikts- och förvaltningsdomstolarna räcker det med majoritet för att utse domare, men för val av domare till Högsta domstolen krävs minst sju röster (eller två mindre än antalet närvarande vid mötet).

Lagförslag som ger politikerna majoritet i denna kommitté är en av orsakerna till den senaste tidens demonstrationer i Israel.

Fem regionala arbetsdomstolar

Det finns även fem regionala arbetsdomstolar i Israel, samt en central arbetsdomstol som prövar överklaganden från de regionala arbetsdomstolarna. Här beslutar vanligtvis tre domare, varav en yrkesdomare och två lekmannadomare. Överklaganden prövas av tre yrkesdomare och två lekmannadomare.

Militärdomstolarna styrs av Israels försvarsmakt IDF via ett rättssystem som är åtskilt från det civila rättssystemet. Systemet övervakas av den militära generaladvokaten. Besluten kan överklagas till Israels högsta militära domstol. Vissa beslut kan även överklagas till Högsta domstolen, men då krävs ett särskilt tillstånd från Högsta domstolen vilket endast ges när en väsentlig rättsfråga ska avgöras.

Militärdomstolarna har en panel med tre domare: en yrkesutbildad domare och två lekmannadomare. Förhandlingar i Militära hovrätten leds också av tre domare, där minst två av dem har en juridisk bakgrund.