Israels försvarsmakt IDF (Israel Defense Forces) ska försvara statens existens, suveränitet och integritet, samt skydda invånarna och bekämpa terrorism. Värnplikten gäller för både män och kvinnor.

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

V ärnplikten i Israel innebär 22 månaders grundutbildning för kvinnor och 36 månader för män, som dessutom gör repetitionsövningar upp till 55 års ålder. Kvinnor utgjorde 34 procent av alla israeliska soldater år 2010.  I dag är 88 procent av alla befattningar inom IDF öppna för kvinnliga aspiranter.

Den israeliska försvarsdoktrinen utgår från att Israel inte har råd att förlora ett krig. Armén har utkämpat frihetskriget 1948, Suezkrisen 1956, Sexdagarskriget 1967, Yom Kippur-kriget 1973, samt flera Libanonkrig. De bekämpar i dag terrorangrepp från Hamas, Hizbollah, Islamiska Jihad och andra terrororganisationer, liksom missilattacker från Gaza och knivattacker på civila. Till detta kommer hoten från Iran, bland annat via landets militära positioner i Syrien.

Målet för Israels försvarsmakt är att undvika krig genom politiska medel och militär avskräckning, förhindra upptrappning, samt nå snabba krigsavgöranden med mycket små förluster.