Jerusalem-dagen

Jerusalemdagen är en israelisk nationell helgdag som firas årligen den 28 Iyar i den judiska kalendern, vilket i år är den 19 maj. Dagen markerar återföreningen av östra och västra Jerusalem som skedde i samband med sexdagarskriget år 1967.

Flaggdans på Jerusalemdagen. Foto: Commons wikimedia

Jerusalem kom i juni 1967 under judisk kontroll för första gången sedan de judisk-romerska krigen och förstörelsen av det andra templet år 70 e.Kr. Den romerske kejsaren Hadrianus utsatte senare den judiska befolkningen för etnisk rensning och bytte namnet på den romerska provinsen från Syriska Judea till Syriska Palestina i ett försök att utplåna judarnas hemland. Under knappt 2000 år var denna provins aldrig ett eget land utan endast ett landområde som olika ockupationsmakter kontrollerade, de senaste århundraden av ottomaner och britter.

Jerusalem var under hela denna period inte heller en huvudstad i något land utan var en övergiven och betydelselös stad i ockupationsmakternas utkanter. Ernst Gustav Schultz var en tysk forskare och konsul för stormakten Preussen i Jerusalem från 1842. Hans Jerusalem-bok, utgiven 1845, beskriver att Jerusalem år 1844 hade 15 510 invånare, varav 7120 judar, 5000 muslimer och 3390 kristna.

Förkastades av arabvärlden

FN:s delningsplan från 1947, som förkastades av arabvärlden, föreslog att det Jerusalem skulle vara en internationell stad, där en folkomröstning bland Jerusalems invånare efter 10 år skulle avgöra vilket land staden skulle tillhöra.

Försvarsminister Moshe Dayans citat vid Västra muren från den 7 juni 1967 citeras ofta under Jerusalem-dagen:

”I morse befriade Israels försvarsstyrka Jerusalem. Vi har förenat Jerusalem, Israels delade huvudstad. Vi har återvänt till den heligaste av våra heliga platser, för att aldrig skilja oss från den igen.

Till våra arabiska grannar sträcker vi ut, även vid denna tidpunkt – och med extra betoning vid denna stund, vår hand i fred. Och till våra kristna och muslimska medborgare lovar vi högtidligt full religionsfrihet och rättigheter. Vi kom inte till Jerusalem för andra folks heliga platsers skull, och inte för att störa anhängare av andra trosriktningar, utan för att värna om dess helhet och för att leva där tillsammans med andra, i enhet.”

3000-årsjubileum

Den 12 maj 1968 utropade regeringen en ny helgdag – Jerusalem-dagen – som skulle firas den 28:e Iyar Den 30 juli 1980 godkände Knesset officiellt Jerusalemlagen, som kallade staden den fullständiga och enade huvudstaden.

År 1996 firades Jerusalems 3 000-årsjubileum sedan kung David erövrade Jerusalem från jebusiterna och grundade ”Davids stad”. År 2017 firades 50-årsjubiléet av Jerusalemdagen, 50 år efter att staden återförenades.

Jerusalemdagen markeras officiellt i hela Israel med statliga ceremonier och minnesgudstjänster, bland annat med en parad med flaggor.