Historiens mest framgångsrika militära flygoperation

Operation Focus var det inledande luftanfallet från Israel i början av sexdagarskriget 1967. Anfallet har kallats historiens mest framgångsrika militära luftoperation. Det inleddes på morgonen den 5 juni 1967 av det israeliska flygvapnet (IAF) under generalmajor Mordechai Hod.

Officerare från israeliska flygvapnet i samband med sexdagarskriget bredvid ett sönderbombat egyptiskt MiG-21 plan vid Bir Gifgafa i Sinai-öknen. Foto: Ezekiel Mercy

På några timmar i början av sexdagarskriget hade 450 företrädesvis sovjetiska militärflygplan och en rad militärflygfält eliminerats av det israeliska flygvapnet. 18 flygfält i Egypten blev dessutom obrukbara, vilket hindrade Egyptens flygvapens effektivitet under fortsättningen av kriget. Det inledande flygangreppet förstörde större delen av det egyptiska flygvapnet på marken. Vid middagstid var även det jordanska och syriska flygvapnen kraftigt desarmerat. IAF använde alla utom ett dussin av sina närmare 200 operativa jetplan vilket gav dem fullständig kontroll över luftrummet, vilket i sin tur underlättade för de israeliska markstyrkorna. En fransk-israelisk teknik med flerstegsmissiler som borrade sig ned i startbanorna gjorde att start- och landningsbanorna blev obrukbara och flygplanen blev stående på marken. De blev sedan lätta offer för efterföljande flygattacker. I slutet av den första dagen av sexdagarskriget hade Israel fullständigt luftherravälde över Egypten, Golanhöjderna, Västbanken och hela Sinaiöknen. På krigets andra dag använde Israel sitt flygvapen mot egyptiska, jordanska, syriska och irakiska markstyrkor.

Flög under radarn

På den tredje dagen förstördes hundratals egyptiska fordon som försökte fly över Sinai och dagen därpå hade Jordaniens flygvapen nästan upphört att existera. På den sjätte och sista dagen hade Syrien förlorat cirka 100 stridsflygplan och striderna var över. De israeliska stridsflygplanen åkte ut över Medelhavet innan de vände mot Egypten där de israeliska piloterna flög in under den egyptiska radarn, långt under den lägsta punkt där luftvärn kunde skjuta ned dem. Efter den första israeliska vågen återvände flygplanen till Israel, tankade och försågs med ammunition på 7 minuter och 30 sekunder och lämnade för en andra våg. Samma sak upprepades i en tredje våg. Flygattackerna visade hur sårbara fasta flygbasanläggningar var för luftangrepp vilket ledde till att många länder byggde skyddsrum för sina militärflygplan och byggde motorvägar som kunde fungera som alternativa start- och landningsbanor. Under sexdagarskriget besegrade det israeliska flygvapnet, med 250 stridsflygplan, en koalition med omkring 600 stridsflygplan. 452 fientliga flygplan förstördes medan Israel förlorade 46 av sina egna flygplan. 24 israeliska piloter och hundratals arabiska piloter dödades.