Från Siloam-dammen till templet

Den 2000-åriga vägen mellan Siloam-dammen och templet i Jerusalem håller på att grävas fram. Judiska pilgrimer som reste till Jerusalem tre gånger om året (påsk, pingst och lövhyddohögtiden) använde den antika vägen, vars byggnation fullbordades av Pontius Pilatus.

Dessa trappsteg användes av de judar som för 2 000 år sedan gick från Siloam-dammen till Tempelberget.
Foto: Assaf Avraham

Det var den romerska guvernören Pontius Pilatus som beordrade byggandet av den gata för pilgrimer som ledde upp till det judiska templet för mer än 2000 år sedan.
National Geographic beskriver hur historiker tidigare har trott att det var kung Herodes den store som ansvarade för de flesta stora byggprojekten i det gamla Jerusalem. En nyligen genomförd analys av mer än 100 mynt som hittades under vägen pekar mot att den slutfördes under Pontius Pilatus tioåriga regeringstid som började år 26 eller 27. Mynt som har upptäckts under gatstenarna på senare år dateras till omkring år 31. Vägen tog tio år för romarna att bygga. Mer än 10 000 ton kalksten användes vid konstruktionen. Jerusalemvägen användes av judiska pilgrimer som reste till Jerusalem tre gånger om året: vid påsk (Pesach), pingst (Shavuot) och lövhyddohögtiden (Sukkot). Deras pilgrimsfärd började med ett ritualbad vid Siloam-dammen innan de gick upp till templet för att offra.

Två miljoner pilgrimmer

”Historikern Josephus säger att det för 2000 år sedan på pilgrimsfesterna kunde ha varit mer än två miljoner människor. Det är många som behöver bada”, säger Zeev Orenstein, direktor för internationella relationer vid City of David Foundation till CBN. Dammen är också platsen där Jesus botade den blinde mannen som det berättas om i Johannes evangelium. Platsen gömdes av en väg fram till för femton år sedan när ett avloppsläckage ledde till utgrävningar. Stenarna är de som Jesus gick på, vid hans väg upp till templet. Utgrävningen av pilgrimsvägen gör att besökare för första gången på 2000 år kommer att kunna gå hela vägen från Siloam-dammen upp till Västra muren. I Jerusalem är de arkeologiska lagren byggda ovanpå varandra och de moderna kvarteren är byggda ovanpå de arkeologiska lagren. Även om den antika vägen gick ute i det fria för 2 000 år sedan, går därför delar av vägen i dag i en tunnel under det arabiska kvarteret Silwan.