Den kristna påsken vilar helt på den judiska högtiden Pesach. Under det osyrade brödets högtid på biblisk tid samlades judarna till templet i Jerusalem, för att fira högtiden och offra påskalammet. Det hebreiska ordet pesach, som betyder ”passera förbi”, syftar på hur dödsängeln i 2 Mosebok gick förbi alla de hus där dörrposterna hade bestrukits med blodet från ett offrat lamm. Det gjorde att de förstfödda judiska gossebarnen räddades när de egyptiska hemmen hemsöktes.

Det ställföreträdande offret av påskalammet som räddningen från dödsängeln är själva grunden och utgångspunkten för det Jesus gjorde som Guds lamm i sin ställföreträdande död för mänskligheten.

Även Pingsten vilar på ett liknande sätt på den judiska högtiden Shavuot, som både är en skördehögtid och firas till minne av hur Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg. Pingstens under inträffade när lärjungarna firade Shavuot – lagen blev skriven i deras hjärtan genom den Helige Ande.