De judiska högtiderna firas ofta med anledning av en händelse nämnt i Gamla testamentet – Tanach – eller i judisk historia. Gud instruerar det judiska folket att fira de bibliska högtiderna, som en del av gudstjänstlivet men också som ett pedagogiskt verktyg för att föra över historisk, filosofisk och andlig kunskap till nästa generation.
”Den här dagen i månaden Aviv drar ni ut… då ska du fira denna gudstjänst i den här månaden… På den dagen ska du förklara för din son: Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten.” 2 Mos 13:4–8. (Svenska Folkbibeln 2015)
De bibliska högtiderna har alltså ett budskap och fungerar som en påminnelse om centrala händelser och viktiga principer för relationen mellan Gud och människa och i mellanmänskliga relationer.